Fiscale stabiliteit primeert boven fiscale revoluties

“Verlaag vennootschapsbelasting naar 20%”

“Hervormingen die burgers en bedrijven ten goede komen, vragen een degelijke voorbereiding en vooral tijd. En een jaar voor de verkiezingen is die tijd net schaars geworden. Meer dan aan beloftes of slogans over een fiscale revolutie die alleen nog maar meer rechtsonzekerheid brengen, hebben ondernemers nu vooral nood aan fiscale stabiliteit”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt als reactie op de oproep van CdH-voorzitter Lutgen tot een ‘fiscale revolutie’ in de vorm van o.a. een herziening van de notionele interestaftrek en een verlaging van de vennootschapsbelasting. De ondernemersorganisatie is wel bereid om “in alle openheid en zonder taboes” te praten over hervormingen, maar deze moeten in de eerste plaats dienen om de economie verbeteren. In geen geval mogen ze gelijk staan met “verdoken belastingverhogingen”. In het kader van een grote fiscale hervorming en vereenvoudiging is UNIZO ervan overtuigd dat de vennootschapsbelasting kan dalen tot 20%, zoals ook het UNIZO-Ondernemersparlement begin deze maand in een welvaartsresolutie voorstelde. In ruil kunnen een groot deel van de aftrekposten geschrapt worden en kan ook het systeem van de notionele interestaftrek herbekeken worden met de bedoeling het oneigenlijk gebruik eruit te halen.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44