Gemiddeld 21,6 dagen winkeldeuren dicht door openbare werken

  • Vereenvoudiging procedures
  • Werkloket’ – een uniek aanspreekpunt voor financiële steun bij openbare werken

Tijdens de eerste jaarhelft van 2014 dienden 450 zelfstandigen die getroffen waren door openbare werken een aanvraag in voor een inkomenscompensatievergoeding. Dat blijkt uit cijfers van het Participatiefonds die UNIZO kon inkijken. In totaal zijn er 9.717 dagen vergoed. Getroffen zelfstandigen moesten dus gemiddeld 21,6 dagen de winkeldeuren sluiten omwille van openbare werken. "Een dure grap. Voor particulieren betekenen openbare werken hoogstens een paar straten omrijden of slijk voor de deur. Voor ondernemers gaat het over een verlies aan broodwinning", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Zo leidt, volgens een rondvraag van UNIZO, 7 op 10 omzetdaling bij openbare werken.

“De inkomenscompensatievergoeding verzacht een beetje, maar de procedure is omslachtig en de vergoeding staat niet in verhouding tot de geleden schade". Het Vlaams regeerakkoord voorziet de integratie van de inkomenscompensatievergoeding met de Rentetoelage. Maar over de manier waarop bestaat nog heel wat onduidelijkheid. UNIZO vraagt om een systeem drastisch te vereenvoudigen. Kortere beslissingstermijnen, eenvoudige en digitale aanvraagprocedures, minder rompslomp en een aangepaste vergoeding. Daarnaast pleit UNIZO voor een uniek steunpunt voor financiële steun bij openbare werken. Dit steunpunt handelt de aanvraag tot tussenkomst af en verzorgt het contact met steden en gemeenten voor de aanvraag van een hinderattest. Positief is wel het wegvallen van de sluitingsverplichting om voor compensatie in aanmerking te komen. UNIZO heeft hier altijd op aangedrongen.

Uit onderzoek van UNIZO blijkt dat openbare werken bij 7 op 10 ondernemers leiden tot omzetdaling. Drie kwart van de ondernemers heeft ook na de werken nog te kampen met een omzetdaling. Zo hebben klanten bijvoorbeeld een andere winkel gevonden of zijn er door de werken minder parkeerplaatsen. Ruim 1 op 6 maakt kosten om het verlies aan inkomsten te beperken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het organiseren van speciale acties, extra publiciteit, eigen bewegwijzering, levering aan huis of een tijdelijke verhuis. Ruim 1 op 6 lijdt schade als gevolg van de werken en 1 op 14 moet personeel ontslaan.

Meer aanvragen dan in 2013
Tijdens de eerste 6 maanden waren er 450 dossieraanvragen. Het aantal aanvragen daalde met 14,3% in vergelijking met dezelfde periode 2010. In vergelijking met de eerste jaarhelft 2013 nam het aantal aanvragen echter toe met een kwart (+25,7%). UNIZO ziet de gemeenteraadsverkiezingen als mogelijke verklaring. In 2011 en de eerste jaarhelft van 2012 rondden gemeentebesturen openbare werken nog snel af. Na de verkiezingen was het wachten op de nieuwe gemeentebesturen en beleidsplannen.