Loonhandicap verzwakt België ten opzichte van de buurlanden

  • Loonhandicap loopt verder op tot 5,1%
  • BBP daalde in 2012 met 0,2%, geen snelle heropleving te verwachten
  • Hervorming indexsysteem en uitsluiten toekomstige loonontsporingen noodzakelijke maatregelen

"De Belgische loonhandicap is in 2012 verder opgelopen tot 5,1%, dat is 0,5% meer dan het jaar ervoor. Die stijging verzwakt ons ten opzichte van onze buurlanden", zegt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt naar aanleiding van het Technisch Verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dat rapport wijst op de vandaag moeilijke economische situatie in ons land. De CRB voorspelt ook voor 2013 en 2014 geen grote heropleving. Zo bleef de groei van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) vorig jaar beperkt en ging die zelfs licht achteruit (-0,2%). Voor 2013 voorspelt het Federaal Planbureau nagenoeg een status-quo (0,2%) en de Nationale Bank van België zelfs een nulgroei. "Jammer genoeg verbaast het verslag ons niet. Alles zal echter afhangen van de manier waarop we de financiële en vooral de Europese schuldencrisis achter ons kunnen laten.

Veel landen zullen nog geruime tijd verder moeten saneren om de begroting gezond te maken. En dat drukt uiteraard op het vertrouwen en de groei", aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie noemt de recente aanpassingen aan de index en de voorziene lastenverlagingen "stappen in de goede richting", maar benadrukt dat die onvoldoende zijn. UNIZO vraagt dringend werk te maken van de hervorming van het indexsysteem. Daarnaast pleit ze voor een snelle aanpassing van de wet van 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en de competitiviteit waarbij loonontsporingen in de toekomst onmogelijk worden. 

Om de concurrentiehandicap ten opzichte van de buurlanden weg te werken, formuleert UNIZO drie aanbevelingen.

Hervorming index
Eind vorige maand besliste de regering om over te stappen naar een gewogen twaalfmaandelijks gemiddelde bij de berekening van de consumptieprijsindex voor huisbrandolie. Daarnaast spreidde ze het prijseffect van de solden in de consumptieprijsindex in de tijd. UNIZO toont zich tevreden met deze aanpassingen aan de index, maar benadrukt dat ze niet tegemoet komen aan de vraag om de automatische indexaanpassing te hervormen. Een afschaffing van de index wil de organisatie niet, want "de koopkracht van de werknemers is van groot belang voor een gezonde economie".

Lastenverminderingen too little, too late
Daarnaast stelde de regering, samen met de sociale partners, als doel om over een periode van drie interprofessionele akkoorden de loonhandicap met de buurlanden weg te werken. Die handicap is ondertussen opgelopen tot gemiddeld 5,1% en zelfs tot 14,3% ten opzichte van Duitsland. Daarnaast voorziet de regering lastenverminderingen van 300 miljoen euro in 2012 en 400 miljoen euro op jaarbasis in de daaropvolgende jaren. Volgens UNIZO zijn deze maatregelen goed, maar komen ze te laat en zijn ze onvoldoende. Daarom dringt UNIZO aan op een bijkomende en dringende loonlastenverlagingsshock van 5%. UNIZO is bereid om samen met de federale regering op zoek te gaan naar goede budgettaire oplossingen om die fundamentele en noodzakelijke loonlastenverlaging te realiseren. 

Uitsluiten loonontsporingen
Ten slotte herinnert UNIZO de regering aan haar belofte om de wet van 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit effectief aan te passen. Die was voorzien voor januari, maar is er tot op vandaag niet. Voor UNIZO moet de aanpassing vermijden dat lonen nog verder ontsporen. 

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44