Meer uitzendarbeid na invoering van eenheidsstatuut

De uitzendkantoren merken dat de bedrijven het afschaffen van de proefperiode, de verlenging van de opzegtermijnen en de complexe administratie aangrijpen om in plaats van een vast contract eerst de werknemers te testen via uitzendarbeid. Sectorfederatie Federgon bevestigt die trend. In de eerste plaats zijn de opzegtermijnen voor arbeiders flink verhoogd. Voor arbeiders met 1 jaar anciënniteit stijgen deze van 42 dagen naar 7 weken. Een vaste werknemer ontslaan is dus veel duurder geworden.

Een tweede reden is het afschaffen van de proeftijd. Waar zowel werkgever als bediende vroeger in de eerste 6 maanden afscheid van elkaar konden nemen met 7 dagen opzeg, bedraagt die termijn nu 4 weken. Beiden kunnen dus veel moeilijker uittesten of ze bij elkaar passen. Een derde reden is de complexere administratie. Wie in dienst was voor 1 januari 2014 en daarna wordt ontslagen, valt binnen 2 regelgevingen. Er is bovendien een schriftelijke motivatie voor het ontslag vereist.

INFO: UNIZO-Studiedienst, Johan Bortier, 02/21 22 531.

Thema: Personeel