Mode Unie en UNIZO: Zomercollectie 2014 met +1,3% één van de beste van de afgelopen 5 jaar

43% van de zelfstandige modewinkels hebben afgelopen zomercollectie beter verkocht dan vorig jaar. 30% haalde hetzelfde omzetcijfer en 27% verkocht minder. Globaal verkocht de zelfstandige modehandel 1,3% beter dan tijdens de zomercollectie 2013. Mode Unie, de UNIZO organisatie van de zelfstandige modehandel, is bijzonder tevreden met dit resultaat. Dit is op één na de beste zomerverkoop die de sector de afgelopen 5 jaar heeft gekend. De helft van de respondenten dankt deze gunstige evolutie aan de mooie weersomstandigheden. De normale zomerverkoop start op 1 februari en loopt af op 30 juni 2014. De verwachtingen voor de komende zomerkoopjesperiode zijn voorzichtig: 59% verwacht eenzelfde verkoop als in juli 2013, 21,5% verwacht betere koopjes. 21,5% denkt echter dat de komende koopjesmaand minder gaat opleveren dan vorig jaar. 80% van de respondenten zullen tijdens de eerste week van de koopjes (start 1 juli) maximaal 30% korting geven.

De koopjeswet verbiedt het aankondigen van kortingen tijdens de sperperiode. Er bestaan wel een aantal uitzonderingen op dit verbod. Tijdens braderijen, bijvoorbeeld, is het aankondigen van kortingen wél toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden. De helft van de ondervraagde modewinkeliers maakt ook effectief gebruik van die uitzondering en afficheert effectief prijsverminderingen op de lokale braderij. De korting wordt in dat geval echter veelal toegepast op (nog) oudere collecties dan tijdens de solden.

Europa laat ook koppelverkoop toe tijdens de sperperiode. 30% van de ondervraagde modewinkeliers maakt hier gebruik van. Veel handelaars willen op die manier weerwerk bieden tegen sommige grote ketens die, ondanks het wettelijk verbod, toch promoacties organiseren.

Drie op vier modehandelaars (74%) vinden de sperperiode een goede zaak voor hun sector. Slechts 16% is tegen de koopjeswet en 10% heeft er geen mening hierover. Een meerderheid vraagt echter een betere controle van de overheidsdiensten op de wetgeving. Zonder handhavingsbeleid dreigt de wetgeving zichzelf op termijn op te heffen.