Rapport Economische Zaken bewijst andermaal machtsmisbruik AMP

UNIZO en betrokken sectororganisaties van kranten- en tijdschriftverkopers Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse juichen instellen parlementaire hoorzitting toe over misbruiken AMP

Buurtsuper.be, de UNIZO-sectororganisatie van de zelfstandige supermarkten, spande al eerder samen met de sectororganisaties van de dagbladhandel VFP en Prodipresse een procedure in tegen AMP, het bedrijf dat de  persproducten verdeelt. AMP verdubbelde in 2009 de transportkosten voor de beleverde winkels. De betrokken sectororganisaties kregen gelijk bij het Hof van Beroep. Volgens het Hof maakt AMP misbruik van haar machtspositie. Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse organiseren nu een collectieve procedure om hun leden in staat te stellen de teveel betaalde transportkosten te recupereren.

Naast hun verzet tegen de te hoge transportkosten, legden de organisaties bovendien een klacht neer bij de Raad van de Mededinging tegen de wijze waarop AMP haar retoursysteem van niet verkochte persproducten organiseert. De winkels moeten een verplicht persassortiment verkopen, maar ondervinden nu ernstige problemen met de terugbetalingen voor de onverkochte persartikels. AMP voerde een nieuw retoursysteem in. Sindsdien worden heel wat onverkochte persproducten niet langer terugbetaald aan de winkeliers. De betrokken organisaties signaleerden dat ook  aan de federale minister van Economie Vande Lanotte. Die liet de FOD Controle en Bemiddeling een onderzoek uitvoeren over het nieuw retoursysteem opgelegd door AMP. De FOD Controle en Bemiddeling bezocht daartoe 50 buurtsupers en krantenwinkels en volgenden ter plaatse het AMP-retoursysteem van de onverkochte exemplaren op. De controleurs bezochten ook AMP.

Parlementslid Ann Vanheste, die eerder al haar ongenoegen uitte over het machtsmisbruik van AMP stelde daarover vandaag een parlementaire vraag  aan de minister. In zijn antwoord bevestigt minister Vande Lanotte heel wat structurele problemen bij het retoursysteem van AMP. Volgens het meer gedetailleerde rapport van de FOD blijken bij niet minder dan 3 op 4 winkels stockverschillen te zijn vastgesteld. Vooral de retourregeling van magazines blijkt volgens de controlediensten zeer problematisch en kost de winkels pakken geld. Volgens het rapport blijken voor 153 op de 250 gecontroleerde tijdschriften verschillen te zijn vastgesteld tussen wat de winkeliers, in het bijzijn van de controlediensten, in de retourbakken deponeerden en wat uiteindelijk door AMP werd terugbetaald. Nog volgens het rapport “wegens te veel tijdverlies”. Bovendien blijken de retourbakken tijdens de verzending tussen de winkels en AMP onvoldoende beveiligd. Voorts zijn de procedures van AMP bij de terugbetaling zo strikt dat bijna elke tekortkoming wordt afgestraft in het nadeel van de winkeliers.

Het financieel verlies wordt op basis van dit onderzoek door de FOD begroot op 0,24% van de omzet. Het rapport sluit zelfs grotere tekortkomingen en schade niet uit. Volgens Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse is dat erg nadelig voor de betrokken winkeliers, gelet op de al zeer krappe marges op de persverkoop. Mede gezien de verdubbeling van de transportkosten bij AMP sinds 2009, verwachten de organisaties minstens een vlekkeloze afhandeling van de geretourneerde persartikels door AMP. Nog volgens de sectororganisaties, daarin gesteund door UNIZO, bewijst het rapport van Economische Zaken andermaal het AMP-misbruik van haar machtspositie ten aanzien van de bijna 6.000 kleine buurtwinkels. Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse juichen daarom de beslissing van de  betrokken parlementaire commissie toe om op vraag van volksvertegenwoordiger Vanheste een parlementaire hoorzitting te organiseren over de AMP-praktijken.

Woordvoerder a.i. Axel Ronse - 0484 /63 44 96 - Twitter: @axelronse - @KarelVanEetvelt