Reactie op slechte financiële papieren van steden en gemeenten?

  • UNIZO over financiële toestand steden en gemeenten: Geen extra belastingen voor ondernemers  
  • UNIZO ontwikkelde leidraad voor goed ondernemen

Eén op de zes Vlaamse gemeenten zal het moeilijk hebben om tegen 2019 een begroting in evenwicht voor te leggen, zoals de Vlaamse overheid vraagt. Dat blijkt uit een rapport van Belfius. UNIZO vreest dat steden en gemeenten met extra of verhoogde belastingen voor ondernemers het gat willen dichten, wat de ondernemersorganisatie “een hoogst onverstandige beslissing” noemt. UNIZO vraagt de belastingen voor ondernemers minstens te bevriezen en waar mogelijk te verlagen. In die zin betreurt UNIZO het ontbreken van een nieuw fiscaal plan in het Vlaams regeerakkoord. “Een pact zou kunnen resulteren in een verlaging van de lasten, het beperken van de reglementen en de eenvormigheid van de overblijvende belastingen tussen steden en gemeenten”. UNIZO reikt gemeentebesturen tools aan om het ondernemersklimaat te stimuleren. Ze verwijst daarbij naar de UNIZO-projecten Gemeenteradar en Commerciële Inspiratie. Ook de lokale UNIZO-afdelingen ondersteunt de ondernemersorganisatie met een leidraad voor goed ondernemen. Via de leidraad vinden lokale UNIZO-besturen tools om met aangekondigde belastingverhogingen om te gaan.  

De leidraad ‘Wat als uw gemeente de belastingen verhoogt’, toont 3 mogelijke sporen om met een nieuw of gewijzigd belastingreglement om te gaan. Een eerste stap is proactief zelf een voorstel van reglement uit te werken. Onder het luik ‘een voorstel bijsturen’, vinden lokale afdelingen tips en tricks. Als een nieuwe belasting is goedgekeurd, dan is er ten slotte de ultieme mogelijkheid om een klacht in te dienen.  

Gemeenteradar en Commerciële Inspiratie
Een goede dienstverlening is voor ondernemers één van de topprioriteiten voor een ondernemersvriendelijke of aantrekkelijke stad of gemeente. Voor gemeentebesturen is het dan ook interessant te weten hoe ondernemers de kwaliteit van de dienstverlening percipiëren. Daarom ontwikkelde UNIZO de Gemeenteradar. Samen met lokale ondernemers en UNIZO kunnen gemeentebesturen via de Gemeenteradar hun dienstverlening gratis en online laten doorlichten om zo te ontdekken waar er verbetering mogelijk is. Gemeenten die deelnemen, ontvangen in naam van de betrokken lokale ondernemers een aanmoedigingslabel. www.gemeenteradar.be. Samen met WES en met de steun van de Vlaamse overheid startte UNIZO het project ‘Commerciële Inspiratie’, een trajectbegeleiding van detailhandelaars, horeca en diensten voor de vernieuwing van hun zaak. Dat kadert in de zorg voor kernversterking zoals voorzien in de Vlaamse Winkelnota.