Regelgeving sper- en soldenperiode in het belang van eerlijke concurrentie

Sper- en referentieperiode op elkaar afstemmen is goede zaak

UNIZO en MODE UNIE reageren tevreden op het wetsvoorstel over de sper- en soldenperiode dat de ministerraad vandaag goedkeurde. Het wetsvoorstel bevestigt nog eens de rechtsgeldigheid van de sperperiode. Door een arrest van het Hof van Cassatie vorig jaar leefde er bij winkeliers veel verwarring. "Het voorstel is zeker voor de modedetailhandel van belang. Ze garandeert de eerlijke concurrentie in de sector", zeggen UNIZO en MODE UNIE. De bevestiging van de sper- en soldenperiode betekent ook dat iedereen de regelgeving moet naleven en de nodige controles zullen gebeuren. "Potentiële overtreders zijn er dus aan voor de moeite", aldus UNIZO en MODE UNIE. De organisaties staan ook positief tegenover de afstemming van de sper- en referentieperiode: “Dit zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor de handelaars.”

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44