Slechts één op tien gefailleerden dient aanvraag in voor een faillissementsuitkering

Drastische vereenvoudiging procedure dringt zich op

In 2012 gingen 10.486 bedrijven over de kop. Maar slechts 1.246 gefailleerde ondernemers dienden een aanvraag voor een faillissementsuitkering in. 717 daarvan werden goedgekeurd. “Met slechts één aanvraag op tien faillissementen is de faillissementsuitkering duidelijk te weinig bekend bij de ondernemers”, zegt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. “Bovendien moet de ondernemer een waar administratief hindernissenparcours overwinnen, bovenop het menselijke leed waar hij dan al mee kampt”. Zo moet de gefailleerde ondernemer langslopen bij, onder meer, zijn sociaal verzekeringsfonds, de VDAB/Actiris/Forem, de RVA, het ziekenfonds en zijn OCMW. UNIZO pleit dan ook voor een drastische vereenvoudiging van de procedure. “Het is niet aan de zelfstandige om uit te zoeken onder welk stelsel hij valt en op welke uitkering hij recht heeft”, zegt UNIZO. De organisatie vraagt dat de sociale verzekeringsfondsen en de verschillende overheidsinstellingen zelf de nodige contacten leggen en binnen een redelijke termijn het pad voor de ondernemer naar de uitkering effenen.

De faillissementsverzekering bestaat sinds 1997, maar de uitkering effectief krijgen is niet evident. Naast de onbekendheid, moet de ondernemer bij heel wat instanties aankloppen. Ook moet de zelfstandige sinds eind 2012 eerst een attest voorleggen waarin de RVA bevestigt dat er geen recht is op werkloosheidsuikering. Dan pas kan een faillissementsuitkering worden toegekend. Gemiddeld duurt het dan 2 tot 3 maanden vooraleer de zelfstandige uitsluitsel krijgt. Al die beslommeringen komen bovenop de onzekerheid waarmee de ondernemer in moeilijkheden kampt: zijn toekomstige tewerkstelling, de schulden in het faillissement, zijn eventuele woning, zijn sociale rechten. Voor UNIZO dringt een drastische vereenvoudiging zich dan ook op.

Nadere info over dit persbericht:
Axel Ronse, UNIZO-woordvoerder a.i., axel.ronse@unizo.be - 0484/63.44.96