Tips voor uw kranen en waterleidingen bij dooi. Verwittig tijdig uw installateur om schade te voorkomen of te beperken

Als het na een periode van strenge vorst gaat dooien, is het verstandig   extra te letten op mogelijke waterlekken in huis. Controleer vooral   onverwarmde vertrekken en vergeet de buitenkraan niet. Leidingen en kranen kunnen alsnog gaan lekken als deze zijn ontdooid. Vooral in (al dan niet   tijdelijk) onbewoonde delen van woningen kan er schade zijn.

Om zeker te zijn dat u geen verborgen lek heeft, kan u de watermeterstand   voor het slapengaan opnemen. Herhaal dit ’s morgens ook. Als er verbruik is   zonder dat er een kraan heeft opengestaan, dan kan het zijn dat er ergens een   verborgen lek is. Bel dan met uw installateur.

Wat doe ik als mijn leidingen bevroren zijn?

Indien er nergens in de woning stromend water is, dan is wellicht de   aftakking bevroren. Ontdooi dan het gedeelte binnenshuis met een haardroger,   en begin ter hoogte van de hoofdkraan. Beweeg de haardroger voortdurend heen   en weer. Let op met openstaande kranen.

Als de watermeter of de aftakking buiten de woning bevroren is, moet u   contact opnemen met uw drinkwaterbedrijf.

Ook als de binneninstallatie geheel of gedeeltelijk bevroren is, kan een  haardroger goede diensten bewijzen. Vertrek aan het tappunt en zak zo af naar de hoofdkraan. Draai eerst de hoofdkraan dicht. Als de leidingen ontdooid zijn, kan u de hoofdkraan een beetje opendraaien. Het is immers mogelijk dat   er buizen gesprongen zijn, en dan zit u met waterschade als u de hoofdkraan   meteen volledig open draait. Controleer dus eerst of er geen lekken zijn. 
Als u er niet in slaagt om de leiding te ontdooien, zit er niets anders op dan te wachten tot het warmer wordt, en de leidingen vanzelf ontdooien. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijdt u dat eventuele lekken bij plotse dooi voor waterschade  zorgen.

 Tips om schade te voorkomen

 • Hou de watermeter in de gaten. Loopt die langzaam of snel terwijl er op dat moment  nergens water wordt getapt? Dan kan er mogelijk een onzichtbaar lek zijn.
 • Luister heel scherp naar het geluid van “vallend” water in de vorm van geruis of gedrup.
 • Heeft u een lekkage gevonden, sluit dan de hoofdkraan om verdere schade te voorkomen en bel een loodgieter of installateur.
 • Is er een kans dat water in elektrische installaties is gekomen, trek dan de stekker eruit. Elektrische installaties waarin al water  is gelekt mogen pas na grondige droging weer  worden gebruikt en uitsluitend na controle door een elektricien.
 • Meld waterschade direct bij uw verzekeraar.
 • Ziet u ergens buiten ineens water uit de grond komen?  Bel dan uw drinkwaterbedrijf.

En in de toekomst …

Water bevriest bij 0° Celsius. Een gewone isolatie kan de bevriezing wel enkele dagen vertragen, maar is onvoldoende bij hevige of langdurige vorst.  In dat geval volgt u best volgende aanbevelingen op.

 • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. Als het niet mogelijk  is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kan u een elektrisch  verwarmingslint of een verwarmingsweerstand rond de leiding plaatsen. Let op   voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte. Knutsel niet zelf iets in elkaar maar doe een beroep op een vakman.
 • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
 • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Maar vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open vooraleer u de hoofdkraan dichtdraait.

 Met dank aan de drinkwaterbedrijven en Frank Deboosere voor het leveren van informatie

Voor meer   informatie:

 •   Dirk Van De Wynckel, Bouwunie Installateurs | tel. 0498   97 01 39
 •   Anja Larik, perschef | tel. 02 588 42 01 of 0497 47 17   30

  Bouwunie – Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde – www.bouwunie.be

Bouwunie, Unie   van het KMO-bouwbedrijf, is de representatieve beroepsorganisatie van de   zelfstandigen en KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw. Bouwunie telt   ruim 8.000 leden. 
Bouwunie komt op voor hun belangen, verstrekt gespecialiseerd advies, doet   aan lobbying, legt eigen accenten, verkondigt eigen standpunten en biedt een   platform waar collega's bouwkmo's elkaar kunnen ontmoeten.