UNIZO: 1 op 7 ondernemers heeft minstens 5 vergunningen nodig

 • UNIZO maakt top 10 van vergunningen 
 • Federale, Vlaamse en lokale niveau op elkaar afstemmen
 • Digitalisering vergunningen voor horeca  

“1 op 7 ondernemers heeft ten minste 5 vergunningen nodig om een zaak te runnen. In sommige sectoren ligt dat aantal zelfs nog hoger”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  “Al die vergunningen zorgen voor een administratieve rompslomp en kosten de ondernemers geld. Bovendien zijn niet alle vergunningen op elkaar afgestemd, wat de rechtsonzekerheid in de hand werkt”, aldus UNIZO. De meest voorkomende vergunningen zijn de milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, een brandveiligheidsattest, de aangifte van camerabewaking en een vergunning voor (tijdelijk) privatief gebruik van openbaar domein of de openbare weg. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 992 ondernemers over alle sectoren heen. Ruim 1 op 6 ondernemers moet over een FAVV-aangifte of voedingsmiddelenvergunning beschikken. Bijna 1 op 8 moet in het bezit zijn van een socio-economische vergunning. Ten slotte zijn vergunningen voor laden en lossen of promotiestanden of verkavelingsvergunning vereist voor bijna 1 op 10 ondernemers.

UNIZO maakt op basis van de rondvraag een Top 10 van de meest voorkomende vergunningen. De ondernemersorganisatie pleit voor een maximale afstemming van de vergunningen op het federale, Vlaamse en lokale niveau. Daarnaast vraagt UNIZO om de geplande eengemaakte unieke omgevingsvergunning snel te implementeren en te digitaliseren en ook de socio-economische vergunning hierin op te nemen. Ten slotte pleit de ondernemersorganisatie om zo veel mogelijk vergunningen te digitaliseren, in het bijzonder de vergunningen voor horecazaken.

Vandaag moeten ondernemers voor vergunningsaanvragen zoals die voor FAVV terecht bij de federale overheid. Andere vergunningen, zoals de stedenbouwkundige vergunning, zijn een Vlaamse aangelegenheid. Nog andere, zoals het brandveiligheidsattest of een vergunning voor terrassen vallen onder de bevoegdheid van het lokale niveau. Dit brengt volgens UNIZO een hoop administratie met zich mee, alsook kosten. UNIZO pleit voor een betere afstelling van het beleid tussen het federale, Vlaamse en lokale niveau, naar analogie met het eindrapport van de Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid deze week. In het rapport hekelde de Commissie “de sterk geregelde en niet afgestemde set van procedures” en “de versnippering en onduidelijkheid” door de creatie van steeds nieuwe instanties”.

Unieke omgevingsvergunning – digitalisering
Vandaag zit de integratie van de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en milieuvergunning tot één unieke omgevingsvergunning in de pipeline. UNIZO vraagt om de integratie uiterlijk in 2015 rond te hebben en te voorzien in een digitale omgevingsvergunning. Op dat moment moet het mogelijk zijn om in alle Vlaamse steden en gemeenten digitale omgevingsvergunningen aan te vragen en digitaal af te handelen. Na regionalisering moet ook de socio-economische vergunning geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning.  “Daarmee kunnen al 4 vergunningen uit de Top-10 in elkaar geschoven worden tot één enkele procedure met één duidelijke beslissing”, aldus UNIZO. Ten slotte wijst UNIZO erop dat KMO-sectoren zoals de horeca te kampen hebben met lokale en specifieke vergunningen (zie voorbeeld onderaan). “Vooral op lokaal niveau betekent dat op regelmatige tijdstippen heel wat papierwerk voor de zaakvoerders. Dat is niet alleen arbeidsintensief voor de ondernemer, maar ook voor de overheid. UNIZO roept steden en gemeenten dan ook op om vergunningen voor KMO-sectoren zoals horeca te digitaliseren.  

Top 10 van alle vergunningen (in percentages) 

 

Vergunning –   aangifte – attest

%

1

Milieuvergunning

32

2

Stedenbouwkundige   vergunning

32

3

Brandveiligheidsattest

27

4

Aangifte/registratie   camerabewaking

20

5

Stellingen,   werfafsluitingen, bouwstoffen, kranen, e.d. op de openbare weg

20

6

FAVV-aangifte   / voedingsmiddelenvergunning

16

7

Socio-economische   vergunning

13

8

Vergunning   laden en lossen (vb. in voetgangersgebied)

8

9

Promotiestanden   en uitstallingen (bv. tijdens evenementen)

7

10

Verkavelingsvergunning

7

 

Praktisch voorbeeld
Een horecazaak Om weer te geven aan welke vergunningslast KMO’s onderworpen zijn, geeft UNIZO het voorbeeld van een gemiddelde horecazaak. Die heeft al snel 8 verschillende vergunningen, aangiftes of attesten nodig. Een opsomming:   

 • FAVV-Voedingsmiddelenvergunning: elke onderneming die in contact komt met voeding moet aangifte doen (voedingsmiddelenvergunning aanvragen) bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
 • Stedenbouwkundige vergunning: veel horecazaken renoveren, bouwen, breiden uit, doen een vergunningsplichtige functiewijziging, hebben lichtgevende publiciteitspanelen en/of verbouwen, en hebben dus vroeg of laat een stedenbouwkundige vergunning nodig. 
 • Vergunning horeca-terrassen en/of privatief gebruik van de openbare weg: zeker in stedelijke omgevingen is het vaak nodig om een vergunning aan te vragen voor horeca-terrassen of het innemen van een stuk openbaar domein voor bv. een automaat of een container. 
 • Brandveiligheidsattest: voor het exploiteren van een publiek toegankelijke (horeca)zaak is een positief brandveiligheidsattest vereist. 
 • Een specifieke stedelijke horecavergunning: in de meeste steden is een specifieke horecavergunning vereist, aan te vragen bij de stad, en waarvoor een procedure moet doorlopen worden. 
 • Drankvergunning: een drankvergunning is nodig voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken. 
 • Vergunning laden en lossen: vooral in het voetgangersgebied van veel Vlaamse steden geldt een vergunningsplicht voor laden en lossen. 
 • Milieuvergunning of VLAREM-melding: vaak nodig voor koelinstallaties, airco, geluid van de muziekinstallaties, ovens, de stookinstallatie, etc...