UNIZO: 2013 goed voor 9.591 extra jobs bij KMO's

  • Tewerkstelling bij Vlaamse KMO’s steeg in 2013 met 1,5%
  • Stijging sterkst bij vrije beroepen en financiële diensten – horeca krijgt klappen
  • Loonlastenverlaging blijft noodzakelijk

In 2013 steeg de tewerkstelling bij de Vlaamse KMO’s met 1,5 procent, goed voor 9.591 jobs. Dat blijkt uit de driemaandelijkse KMO Tewerkstellingsmonitor van HR-dienstengroep ADMB en UNIZO De monitor is gebaseerd op de tewerkstellingsgegevens van een constant staal van ruim 19.000 KMO’s in Vlaanderen, die ruim 100.000 werknemers tewerk stellen. UNIZO-topman Karel Van Eetvelt spreekt van een “fragiel herstel” UNIZO verwijst naar 2012, toen nog ruim 16.000 arbeidsplaatsen verloren gingen. In heel 2012 daalde de tewerkstelling met 2,5 procent. Vorig jaar toonde dus een lichte heropleving. Niet alle sectoren doen het even goed. Zo kreeg de horeca rake klappen.

De sector zag zijn tewerkstelling met 6,6 procent afnemen. Ook de bouw en de industrie doen het niet goed met een daling van respectievelijk 1,3 procent en 0,5 procent. Volgens UNIZO is deze daling in de industrie “structureel en onrustwekkend”. De ondernemersorganisatie wijst erop dat de daling in de industrie op termijn gevolgen heeft voor de tewerkstelling in de dienstensectoren die van de industrie afhangen. De totale positieve evolutie is vooral te danken aan de toename van de tewerkstelling bij de vrije en intellectuele beroepen met 7,7 procent en bij de financiële diensten met 6,9 procent.  “We blijven hameren op een lineaire lastenverlaging. Dit is de enige weg om én de concurrentiekracht van bedrijven te verbeteren én de tewerkstelling aan te zwengelen”, besluit UNIZO.

Ook tussen de verschillende kwartalen in 2013 bestaan verschillen. In het eerste kwartaal van 2013 was er een stijging van de tewerkstelling met 1,1 procent. Het tweede kwartaal ging nog eens met 0.9 procent vooruit. In het derde kwartaal zakte de tewerkstelling met 1,2 procent. Het derde kwartaal was goed voor een stijging met 0,7 procent. In totaal dus een stijging met 1,5 procent. Ten opzichte van begin 2012 was er een toename met 1,3 procent.

Loonlastendaling
UNIZO bepleit een algemene loonlastenverlaging van 5 procent ofwel 7 miljard, goed voor ruim 80.000 jobs. Die moet over een langere periode worden gespreid. Daarnaast benadrukt de ondernemersorganisatie dat ook de wet van 1996  ter bevordering van de werkgelegenheid en competitiviteit moet worden aangepast om te vermijden dat “lonen nog verder ontsporen”.