UNIZO: 2,43 procent meer buitenlandse zelfstandigen

  • Maar stijging stagneert
  • Controle op misbruik statuut blijft noodzakelijk

Vorig jaar waren er 101.932 zelfstandigen met een niet-Belgische nationaliteit. Dat zijn er 2,4 procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het RSVZ die UNIZO kon inkijken. De belangrijkste groepen van niet-Belgische ondernemers blijven de Roemenen, Polen en Bulgaren. Maar de toename van het aantal ondernemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten stagneert. Zo steeg het aantal Roemeense ondernemers tussen 2009 en 2012 jaarlijks met ruim 25 procent. Tussen 2012 en 2013 ging het ‘slechts’ over 6,8 procent. Het aantal Bulgaarse ondernemers daalde vorig jaar zelfs met 4,51 procent na jaren van constante toename. UNIZO noemt dit “significant en belangrijk”. De ondernemersorganisatie wijst er op dat een groot deel van de zelfstandigen uit de Oost-Europese lidstaten fictieve zelfstandigen bleken te zijn. Zo had 4 op 10 geen officieel inkomen meer 3 jaar na aankomst. “Veel van de buitenlandse zelfstandigen werden via clandestiene netwerken naar ons land gebracht enkel met de bedoeling om van de Belgische kinderbijslag en gezondheidszorg te kunnen genieten. De inspanningen om deze vorm van sociale fraude tegen te gaan, lijkt nu de vruchten af te werpen”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie refereert aan de aanpassing van de administratieve procedures hiertoe.

Toch waarschuwt UNIZO. “Natuurlijk misbruikt niet elke buitenlandse ondernemer het statuut. Maar we moeten waakzaam blijven en elke vorm van misbruik tegengaan. Dergelijke praktijken schaden het imago van de échte zelfstandigen en de financiële toestand van de sociale zekerheid in het algemeen en dat van de zelfstandigen in het bijzonder”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie pleit voor een betere coördinatie tussen de verschillende overheidsdiensten en roept al wie betrokken is bij het inschrijven van startende zelfstandigen op, waakzaam te zijn en vermoedelijke misbruiken passend te signaleren.

In totaal sloten 101.932 zelfstandigen van niet-Belgische nationaliteit zich in 2013 aan bij de Belgische sociale zekerheid voor zelfstandigen. 30 procent, ofwel 30.678 niet-Belgische zelfstandigen, komt uit de 13 nieuwste Europese lidstaten. De belangrijkste groepen blijven de Roemenen, Polen en Bulgaren. Ongeveer 20 % van deze groep vestigt zich in Wallonië, de andere 80 % wordt ongeveer gelijk verdeeld tussen Vlaanderen en Brussel.

Schijnzelfstandigen versus fictieve zelfstandigen

Naast de fictieve zelfstandigen – buitenlanders die zich als zelfstandige inschrijven om van de kinderbijslag en gezondheidszorg te kunnen genieten – bevinden er zich ook schijnzelfstandigen tussen de groep buitenlandse zelfstandigen. Dat gaat dan over mensen die in een zelfstandigenstatuut tewerkgesteld worden omdat dit voor de opdrachtgever goedkoper is dan een werknemersstatuut. Ook voor deze problematiek werden maatregelen genomen, zoals de toepassing van de nieuwe criteria voor de schijnzelfstandigheid in de bouw- en transportsector. De resultaten hiervan zijn nog niet duidelijk. UNIZO verwacht wel een verdere stagnatie of zelfs een daling van het aantal schijnzelfstandigen uit Roemenië en Bulgarije gezien zij sinds 1 januari 2014 volledige toegang hebben gekregen tot de Belgische arbeidsmarkt. Ze kunnen hier nu ook buiten de knelpuntberoepen als werknemer tewerkgesteld worden. UNIZO benadrukt dat natuurlijk niet elke buitenlandse starter het statuut misbruikt. De echte concurrentievervalsing komt trouwens van bedrijven die werknemers in België tewerkstellen met een statuut onder de buitenlandse sociale zekerheid.