UNIZO: 6 op 10 ondernemers wil verlaagde vennootschapsbelasting van 20%

Ruim 6 op 10 ondernemers wil vereenvoudigde vennootschapsbelasting van 20%, zelfs ook wie nu gebruik maakt van de notionele interestaftrek. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 574 ondernemers. Minder belastingen betalen blijkt voor meer dan de helft van de respondenten het belangrijkste motief. Net geen derde vindt het een meer eenvoudig systeem. 11 procent denkt zo reserves te kunnen uitkeren zonder nadeel. Van wie kiest voor het huidige systeem van 33%, doet de helft dat omdat ze gebruik maken van de notionele interestaftrek. Een derde omwille van de continuïteit. Vandaag maakt bijna 6 op 10 bedrijven al gebruik van de notionele interestaftrek. Volgens UNIZO is de huidige vennootschapsbelasting niet op het lijf geschreven van de KMO. "Ze is te complex, niet aangepast aan het leefpatroon van de KMO-ondernemer en het nominaal tarief is te hoog", aldus UNIZO.

De ondernemersorganisatie pleit voor een duaal systeem. “Ofwel kiezen vennootschappen gedurende 5 opeenvolgende jaren voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden zoals de notionele interestaftrek”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie berekende ook het kostenplaatje. Die varieert tussen de 30 miljoen tot 381 miljoen euro, zonder terugverdieneffecten. "Een duaal systeem heeft een kostprijs, maar het gaat om een investering en niet om een kostenpost. Bedrijven worden erdoor aangezet om te blijven investeren", besluit UNIZO.

Het huidige nominale tarief van 33% is voor veel KMO's een harde noot om te kraken. Zo hebben de meeste KMO's maar weinig vrijgestelde inkomsten. Daarnaast zijn KMO's onvoldoende vertrouwd met de mogelijkheden om de belastingdruk te verlichten, zoals de notionele interestaftrek of andere steunmaatregelen. Daarbij komt nog, volgens UNIZO, dat de notionele interestaftrek enkel interessanter is wanneer het eigen vermogen groter is. "Maar heel wat KMO's leven van de winst van hun vennootschap, van de dividenten. De notionele interestaftrek is voor hen dus niet meteen van toepassing", aldus UNIZO. UNIZO wil de keuze voor het vereenvoudigde tarief van 20% voorbehouden aan de zogenaamde KMO-vennootschappen (artikel 15 Wetboek van Vennootschappen).

Kostenplaatje
UNIZO berekende hoeveel de verlaagde vennootschapsbelasting zou kosten. De ondernemersorganisatie erkent dat het niet eenvoudig is om in te schatten hoeveel bedrijven uiteindelijk effectief voor het verlaagde tarief zullen kiezen. Volgens UNIZO varieert de totale budgettaire inspanning tussen 30 miljoen tot 381 miljoen euro, zonder rekening te houden met de terugverdieneffecten onder de vorm van meer ondernemerschap en dus meer economische groei en meer belastbare winst. Bovendien verwacht de ondernemersorganisatie dat het duaal tarief vennootschappen zal aanmoedigen om reserves uit te keren. Omdat die uitkering aan roerende voorheffing is onderworpen, komt die de overheid ten goede.