UNIZO: 6 op 10 werkgevers laat werknemers onbeperkt surfen op het net

  • 4 op 10 mag naar niet-werkgerelateerde sites surfen, zolang werk niet in gedrang komt 
  • Werknemers online ambassadeurs van het bedrijf

6 op 10 werkgevers laat zijn werknemers onbeperkt surfen op het internet. Slechts 16 procent blokkeert bepaalde sites voor zijn werknemers. 4 op 10 mag ook pagina’s bezoeken die niet met het werk te maken hebben, zolang de normale taken niet in het gedrang komen. Bijna een derde mag dat doen tijdens de pauze. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij ondernemers uit de dienstensector. “Internet negeren, is de realiteit ontkennen. Het is beter om werknemers toe te laten om onbeperkt op het net te surfen. Meer nog, ze kunnen fungeren als een online ambassadeur van het bedrijf”, zegt UNIZO.

Volgens de ondernemersorganisatie werkt positieve commentaar van werknemers over het bedrijf op het net als een vorm van marketing of reclame voor het bedrijf. Het blokkeren van de toegang tot internet heeft weinig zin, aldus UNIZO. “Via de smartphone of tablet kunnen werknemers toch veelal onbeperkt surfen”. Beter is het dan volgens UNIZO om onbeperkt surfen toe te laten binnen een vooraf afgesproken IT-policy. UNIZO werkte een dergelijke IT-policy uit, met concrete afspraken en spelregels rond het gebruik van internet op het werk. “Zo vermijd je misverstanden en is er toch een vorm van controle”, aldus UNIZO.

De IT-policy omschrijft onder meer welk internetverkeer is toegelaten en welk niet. Zo is het niet toegelaten om te surfen naar strafbare sites, racistische opmerkingen te maken via het net of bedrijfsgevoelige informatie door te spelen. Daarnaast bevat de policy ook tips hoe je best omgaat met sociale media.

Internetverkeer werknemers controleren?
Een vraag die vaak opduikt, is of werkgevers het surfgedrag van de werknemers mogen controleren. De cao uit 2002 laat dit toe, maar enkel binnen bepaalde basisregels. Zo kan de controle enkel dienen om de belangen van de onderneming te beschermen en de intensiteit van de controle moet in verhouding staan tot die belangen. De werknemers moeten op voorhand ingelicht worden over de geplande controle en bij betwistingen moet de arbeidsrechter oordelen.

Bericht aan de redacties: op eenvoudig verzoek kunnen wij de IT-policy doorsturen

Thema: Personeel