UNIZO: 800 winkels scharen zich achter collectieve terugvorderingsprocedure tegen AMP

Buurtsuper.be, de UNIZO organisatie van de zelfstandige voedingshandel, startte samen met VFP (Vlaamse Federatie van Persverkopers) en Prodipresse (beroepsverenigingen van dagbladhandels) een collectieve procedure op tegen AMP. Tot hiertoe tekenden al zo'n 800 dagbladwinkels en buurtsupermarkten op deze collectieve procedure in. De organisaties willen via de procedure de sinds 2009 te veel betaalde transportkosten van AMP terugvorderen. Op 1 januari 2009 verdubbelde AMP de transportkosten eenzijdig naar €219 in plaats van de tot dan toe €103,04 per maand. De nettowinst voor de onafhankelijke persverspreiders op persartikelen ligt sowieso laag. De verdubbeling betekende dan ook een extra kost van meer dan één maand netto-inkomen per persverspreider. Die is bovendien niet te recupereren via de eindklant, gezien de persuitgevers zelf de prijs van de persartikelen bepalen.

In mei 2012 bepaalde een stakingsarrest van het Brusselse Hof van Beroep nog dat AMP met een verhoging van de transportkosten misbruik maakte van de machtspositie. Tot nader order is AMP niet bereid om met de betrokken sectororganisaties een regeling tot terugbetaling uit te werken. Recent nog vond er een parlementaire commissie plaats waarbij, naast de problematiek van de transportkosten, ook de manke retourregeling van AMP aan bod kwam. Een onderzoek van de Federale Overheidsdienst, in opdracht van Minister Vande Lanotte, wees immers uit dat het retoursysteem van de onverkochte persartikelen systematische fouten bevat die AMP steevast ten laste van de winkels legt. De parlementaire commissie concludeerde tot de oprichting van een overlegorgaan. Dat zoekt, onder de voogdij van de minister, naar passende oplossingen waarbij de persuitgevers, AMP en de getroffen winkels betrokken worden. Buurtsuper.be en de andere organisaties zijn tevreden met de oprichting van dit overlegorgaan. Maar zolang AMP niet vrijwillig overgaat tot de terugbetaling van de te veel betaalde transportkosten, willen de organisaties via de procedure de rechten van hun leden vrijwaren.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44