UNIZO: 9 op 10 ondernemers actief op sociale media zit op Facebook

Bijna de helft van de ondernemers (44%)  is professioneel actief op sociale media. Van die “actievelingen”, zit 9 op 10 op Facebook. 3 op 5 ondernemers heeft een profiel op LinkedIn en een derde gebruikt Twitter. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO. De voornaamste redenen waarom   ondernemers in het algemeen sociale media gebruiken, zijn het voeren van reclame (72%), het aankondigen van acties en events (68%) en als een onderdeel van de marketing en communicatiemix (65,3%). Ruim een derde ziet het als een communicatiekanaal naar de klanten. Sociale media zijn verhoudingsgewijs iets populairder in de detailhandel en bij diensten. UNIZO benadrukt dat het effect van sociale media op klanten niet mag onderschat worden.

“Sociale media zijn bij uitstek een kanaal om dicht bij je klanten te   staan. Op een heel snelle en eenvoudige manier kan je in eigen naam communiceren met je klant”. Maar de ondernemersorganisatie wijst er wel op dat het gebruik van sociale media een goede opvolging vergt. “Je kan ook slechte kritiek krijgen via sociale media en ook moet je proberen om altijd   snel op een reactie te antwoorden”. Die continue opvolging is volgens 6 op 10 ondernemers dan ook de grootste valkuil bij het gebruik van sociale media. UNIZO ondersteunt ondernemers bij het gebruik van sociale media via workshops en opleidingen. Dat die opleidingen nodig zijn, bewijst het succes van het aantal deelnemers, ruim 1.500 tot hiertoe.

De PC blijft met een aandeel van 95,9 procent het instrument bij uitstek om sociale media te gebruiken. Smartphones en tablets halen een aandeel van respectievelijk 48,4% en 46,6%. Facebook en LinkedIn zijn met voorsprong de twee sociale netwerken waar ondernemers professioneel het meest gebruik van maken. Twitter haalt een aandeel van 33% en Google+ en Youtube halen elk ongeveer een aandeel van net geen 20%. Foursquare, Instagram en Pinterest halen een aandeel van om en bij de 11% bij de groep ondernemers die sociale media professioneel gebruiken.

1 op 2 stelt verantwoordelijke aan – Vooral jonge mensen op sociale media  
Bedrijven die actief zijn op sociale media en personeel in dienst hebben, stellen daarvoor in 60% van de gevallen een verantwoordelijke aan. Slechts 15 procent van de ondernemers heeft een formeel beleid rond sociale media. 1 op 2 ondernemers zegt nu al actief te zijn op sociale media. Opvallend, hoe jonger, hoe actiever. Zo is het gebruik van sociale media professioneel het hoogst bij de groep dertigers (71%) en nog eens 14% is het   van plan om te gaan gebruiken. Bij de groep jonger dan 30 gebruikt 63% van de ondernemers sociale media en zegt 21% het nog niet te gebruiken maar dat wel   van plan te zijn. Bij vijftigers daalt het gebruik tot 33% en bij de 60-plussers is dit 27%.

Onderhouden grootste valkuil
De grootste valkuil bij het gebruik van sociale media voor professionele doeleinden is het continu onderhouden van de inhoud die aanwezig is op de media. Maar liefst 61,5% van de ondernemers geeft aan dat dit de grootste valkuil is bij het gebruik van sociale media. Andere valkuilen die worden aangeduid zijn het risico op misbruik zoals bijvoorbeeld hacking en spam (12,7%) en het snel en gepast antwoorden formuleren op vragen en commentaar (10%).  64,7% van de ondernemers geeft aan dat sociale media wel degelijk een strategisch belangrijke rol zullen blijven spelen de komende jaren. Slechts 13,1% van de ondernemers stelt dat er voor sociale media geen belangrijke rol is weggelegd. 22,2% van de ondernemers heeft geen mening. Belangrijk is ook te zien waarom ondernemers geen gebruik maken van sociale media. Gebrek aan tijd blijkt de grootste reden (1 op 2), een gebrek aan kennis is voor een derde van de ondernemers een drempel.
   

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44   - M 0479/44.50.78   - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be

 

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be