UNIZO akkoord met grondige hervorming arbeidsmarkt

  • Flexibele arbeidsduur, actieve steun werkzoekenden en nieuw werknemersstatuut als eerste bouwstenen.
  • Hervorming ontslagrecht voor UNIZO meest dringend.

VDAB-topman Fons Leroy pleit in de krant De Morgen voor een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. “De arbeidsmarkt is niet meer aangepast aan de noden van vandaag en zeker niet aan die van morgen”, bevestigt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. “Van een echte hervorming zullen we pas kunnen spreken als alle sociale partners de meer flexibele arbeidsduur, de hervorming van het ontslagrecht, het activeren van werkzoekenden en het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden op tafel durven leggen.”

Voor UNIZO is de hervorming van het ontslagrecht één van de meest dringende aanpassingen. Daarbij moet de nadruk minder liggen op hoge ontslagvergoedingen maar des te meer op hertewerkstelling en heroriëntatie van werknemers. Wie meer wil werken, moet ook die mogelijkheid krijgen. De ondernemersorganisatie blijft daarom aandringen op de mogelijkheid van een 40-urenweek en een aanpassing van de overurenregeling. Daarnaast pleit de KMO-organisatie al langer voor een nieuw werknemersstatuut, het zogenaamde eenheidsstatuut. Ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof in 2011 is hier tot op vandaag onvoldoende werk van gemaakt. Dat nieuwe statuut mag uiteraard niet leiden tot extra kosten voor de werkgever. Ten slotte wijst UNIZO op de problematiek van het activeren van werkzoekenden. De organisatie herinnert aan haar voorstel om de werkloosheidsuitkering sneller af te bouwen, gekoppeld aan een actievere ondersteuning, begeleiding en opvolging van werkzoekenden om werk te vinden en te aanvaarden.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 07