UNIZO: 'Anoniem solliciteren niet verplichten'

“Discriminatie is uiteraard een probleem dat we moeten aanpakken. Maar discrimineren gebeurt niet enkel door werkgevers, maar ook door werknemers onderling of door klanten. Anoniem solliciteren, is dus niet dé oplossing”, zegt Karel Van Eetvelt als reactie op het voorstel van minister van Werk De Coninck om anoniem solliciteren mogelijk te maken. Wel wil de organisatie in de Nationale Arbeidsraad mee nadenken over het thema. “In geen geval mag anoniem solliciteren een verplichting worden”, aldus nog UNIZO. Meer dan het debat te voeren over al dan niet anoniem solliciteren, moet gewerkt worden aan het versterken van het HRM-beleid van bedrijven. Via Jobkanaal werkt UNIZO trouwens mee aan het actief begeleiden bij het vlotter aanwerven van zogenaamde kansengroepen.

Uit een eerder experiment van UNIZO blijkt dat anoniem solliciteren een grote administratieve rompslomp oplevert. Bovendien is het praktisch vooral haalbaar voor de meer grote ondernemingen die een groot aantal sollicitanten aantrekken. UNIZO stelt zich ook vragen bij wat precies wordt verstaan onder ‘anoniem’. “Gaat dit over het leveren van enkel de naam, of ook over het schoolverleden, wat op zich ook veel prijsgeeft?”.

De ondernemersorganisatie werkt verder aan kansen voor het aanwerven van geschikte, gemotiveerde en betaalbare medewerkers ongeacht hun achtergrond, herkomst of kleur, “want een positieve aanpak gekoppeld aan passende opleidingen en stimulansen om te werken is het enige doeltreffende middel om onder meer allochtonen aan een job te helpen”, aldus UNIZO. De organisatie refereert naar het lopend project Jobkanaal waarbij consulenten actief begeleiden bij het vlotter aanwerven van kansengroepen. Via projecten rond HRM ondersteunt de organisatie ondernemers en KMO’s in hun personeelsbeleid.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 07