UNIZO: België zakt weg op competitiviteitsranking. Nood aan structurele maatrege

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Zwitserse managementinstituut IMD zijn competitiviteitsranking opgemaakt. België zakt in 2014 naar de 28ste plaats, het slechtse resultaat in jaren. En dit terwijl Duitsland en Nederland veel beter scoren met respectievelijk de 6de en de 14de plaats. Verontrustend is dat België naast de traditionele pijnpunten zoals hoge belastingen en een inefficiënte overheid, nu ook slechter scoort op het vlak van infrastructuur en de perceptie over België als land om in te investeren. Als we willen vermijden dat België de komende jaren nog verder wegglijdt en onze welvaart en dus ook ons welzijn nog meer onder druk komen, moet er dringend en doortastend ingegrepen worden.

Stop met het probleem te benoemen, start met het probleem op te lossen

Volgens UNIZO is de tijd van vaststellingen doen en beloftes maken al lang voorbij. Er is een probleem met onze competivititeit en dat kost ons exportaandeel, jobs en welvaart. De volgende federale regering moet, in samenspraak met de gewestregeringen, van het herstellen van de concurrentiekracht de absolute prioriteit maken. Er is meer nodig dan enkel een imagocampagne in het buitenland, hoewel Invest in Belgium zeker zijn verdienste heeft.

Gerichte maatregelen voor meer concurrentiekracht

Loonlastenverlaging en hervorming Wet van 1996

 Er is vooral behoefte aan maatregelen die het ondernemersklimaat verbeteren. Met stip genoteerd staat een lineaire verlaging van de lasten op arbeid, gekoppeld aan een modernisering van de wet op het concurrentievermogen (Wet van 1996). De wet op het concurrentievermogen is in zijn huidige vorm immers geen voldoende garantie tegen toekomstige loonontsporingen. Ook wat de fiscale risicopremie voor ondernemers betreft, is er werk aan de winkel. De belastingdruk op ondernemers moet omlaag.

De overheden op dieet

Het overheidsbeslag in België is substantieel hoger dan dat in Duitsland en Nederland. Toch presteren die twee landen (veel) beter op het vlak van competitiviteit en sociale bescherming. Het is de hoogste tijd voor een kerntakendebat. De Belgische overheden missen niet alleen efficiëntie maar vaak ook effectiviteit. Het overheidsbeslag moet op korte termijn tot onder de 50% worden teruggebracht, zodat ondernemingen maar ook burgers weer meer zuurstof krijgen. Dat de Belgische overheden te zwaar wegen, blijkt onder meer uit studies van de KU Leuven

De spade in de grond: maak werk van onze infrastructuur

Een laatste belangrijke opdracht voor de nieuwe regeringen is het wegwerken van de missing links in ons infrastructuurnetwerk. De saga omtrent de Oosterweelverbinding is een pijnlijk voorbeeld van een mobiliteitsproject waar zo lang over wordt gedebatteerd dat het debat nog steeds aan de gang is op het moment dat de werken eigenlijk al voltooid hadden moeten zijn.

De illusie van het sociaal paradijs op het economisch kerkhof

 “Het blijft me verbazen dat sommigen nog steeds denken dat het mogelijk is om een sociaal paradijs te bouwen op een economisch kerkhof”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Als de ondernemers te weinig zuurstof krijgen, krimpt de welvaart. En dus ook de sokkel waarop we al onze sociale voorzieningen bouwen.” “Het komt er op aan om de taart eerst te bakken, alvorens ze te verdelen”, zegt Karel Van Eetvelt nog. “Geef de makers van die taart dan ook voldoende zuurstof”.