UNIZO betreurt socio-economische vergunning JUTS

UNIZO betreurt de beslissing van het interministerieel comité over Just Under The Sky (JUTS). Dat besliste vandaag, ondanks het negatieve advies van het Nationaal Socio-Economisch Comité voor de Distributie, om de socio-economische vergunning voor de opstart van het shoppingproject toch te verlenen. “Deze vergunning is een kaakslag voor leefbaarheid voor het Brussels gewest en de Rand.” Hiermee heeft JUTS, het Brussels shoppingproject dat gepland is op de oude Godin-site langs het Brussels kanaal, alle nodige vergunningen om aan de bouw te beginnen. De ondernemersorganisatie ging eerder al in beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning bij de Raad van State en wacht dat proces af. “De federale regering is in het zelfde bedje ziek als de Vlaamse: ze vergunnen zonder oog voor hun eigen kernversterkend beleid.”

De organisatie wijst er ook op dat de Godin-site in het origineel gewestelijk bestemmingsplan staat ingeschreven als industriegebied en KMO-zone. UNIZO vindt dat die dan ook zo zal moeten worden ingevuld. Tegen die stedenbouwkundige vergunning heeft UNIZO daarom reeds eerder een beroep ingesteld bij de Raad van State. De ondernemersorganisatie bekijkt nu of een hoger beroep bij de Raad van State tegen de socio-economische vergunning zoden aan de dijk zal zetten.

Totaal gebrek aan visie
De socio-economische vergunning voor JUTS werd midden november stilzwijgend toegekend. UNIZO was ook toen niet te spreken over de werkwijze van de stad Brussel en het gebrek aan visie op de regio. De stad Brussel heeft immers niet eens het negatieve advies van het Nationaal Socio-Economisch Comité voor Distributie willen weerleggen, waardoor de vergunning er automatisch kwam. De stilzwijgende toekenning van de socio-economische vergunning voor JUTS is, volgens UNIZO, het gevolg van een compleet non-beleid en getuigt van gebrek aan visie.

Shoppingcentra zowel economische als maatschappelijke kost
UNIZO is vooral tegen dit en grote andere shoppingprojecten in de periferie omdat ze een kernverzwakkend karakter hebben. Uit de inplanting van shoppingcentra in de periferie in het verleden is gebleken dat ze de nabij gelegen handelscentra zwaar aantasten. Dat heeft onder meer leegstand, verloedering, toenemende onveiligheid en het afbrokkelen van het sociaal contact tussen lokale bewoners tot gevolg. "De maatschappelijke kost van een perifeer shoppingcentrum is dus minstens even groot als de economische kost, met name winkels die moeten sluiten of in faling gaan," besluit UNIZO.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 07