UNIZO: 'Bewakingscamera's in en rond winkels effectief tegen winkeldiefstal en overvallen”

“Camera’s hebben zeker nut in de strijd tegen winkeldiefstal en gewapende overvallen”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de studie van het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid. Uit de studie blijkt dat camera’s op openbare plaatsen een beperkt effect hebben wat betreft agressie en geweld. Het aantal diefstallen in straten met camera’s daalt evenwel met elf procent, maar in de zone rondom nemen die met ongeveer evenveel toe. De ondernemersorganisatie benadrukt dat de studie enkel gaat over camera’s op openbare plaatsen, al bewijzen ze ook daar hun nut als afschrikmiddel voor diefstallen. UNIZO beschouwt de resultaten van het onderzoek als “bemoedigend voor ondernemers die zelf overwegen om een camera te plaatsen”. Want volgens UNIZO zijn bewakingscamera’s in en rond handelszaken een zeer effectief middel tegen winkeldiefstallen en overvallen. Uit de meest recente cijfers van de federale politie blijkt dat inbrekers en overvallers zich steeds meer richten op kleinere winkels, apotheken, supermarkten en benzinestations. En vorige week was er nog de overval op de juwelier in Ledeberg. “Uitbaters van handelszaken hebben er alle belang bij om hun zaak goed te beveiligen. Camera’s kunnen misdrijven voorkomen. Maar ook wanneer er effectief een misdrijf gebeurt, kunnen de camerabeelden hun nut bewijzen. Die helpen de politie om de daders op te sporen”.

Uit een recente enquête van UNIZO bij 1.025 KMO’s blijkt dat nu al meer dan één op vier ondernemers camera’s plaatst, naast andere beveiligingsmaatregelen zoals alarminstallaties (38,3%) en beveiligde sloten (26,8%). Acht op tien ondernemers krijgt over de camera’s ook geen negatieve reacties. Bij één op zes reageren de klanten zelfs positief, omdat “camera’s een veiligheidsgevoel bieden”. Opvallend is wel dat meer dan één op twee ondernemers niet op de hoogte is van de fiscale voordelen voor investeringen in veiligheid. UNIZO vraagt om ondernemers voldoende te informeren en te sensibiliseren over die mogelijke fiscale maatregelen. Daarnaast benadrukt UNIZO dat “camera’s alleen niet zaligmakend zijn in de strijd tegen winkeldiefstallen en overvallen”. Volgens de ondernemersorganisatie helpt enkel de combinatie tussen “een zichtbare en regelmatige politieaanwezigheid in de gevoelige zones, een doeltreffend opsporings- en vervolgingsbeleid, een betere opvang en informatie van de slachtoffers en doorgedreven praktische informatie inzake preventie en beveiliging”.

Investeringen in beveiligingsmateriaal, zoals camera’s of alarmsystemen, genieten naast de gewone afschrijving een bijkomende aftrek van 21,5%. Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin de ondernemer het beveiligingsmateriaal heeft aangekocht.

Goed gebruik van bewakingscamera’s
Camera’s zijn zeker nuttig, maar ze moeten ook efficiënt gebruikt en geplaatst worden. UNIZO geeft alvast volgende tips:

Licht en verlichting: Zorg tijdens de opnameperiodes (dag/nacht) voor voldoende licht in de zone waarin de personen of voertuigen voorkomen. Vermijd tegenlicht van andere lichtbronnen of van een veranderende zon.
Camerapositie: Zorg dat de camera’s niet zichtbaar zijn. Vertoon ook geen belangrijke beelden op een monitor. Plaats de camera op ooghoogte. Tracht ook één van de camera’s zodanig te plaatsen dat die de personen registreert net voor ze de plaats betreden.
Beeldresolutie: De beeldresolutie staat voor het aantal beeldpunten (pixels). De kwantitatieve en kwalitatieve hoeveelheid spelen een rol. Kwantitatief: Kies voor een beeldresolutie met een maximum aantal beeldpunten. Een beeldresolutie van 1280 bij 960 beeldpunten geeft een goed resultaat. Kwalitatief: Stel het beeld zo samen dat een persoon of een personenauto 50% van de beeldhoogte inneemt en dat daarbij het aangezicht of nummerplaat volledig wordt geregistreerd. Verwijder hinderlijke voorwerpen uit het beeld zoals aanwijsborden, reclameboodschappen, toonkasten of displays. Schenk ook aandacht aan takken vlaggen, voertuigen, … die de beelden kunnen verstoren.
Opnamekwaliteit: Vermijd maximaal het toepassen van compressie op de geregistreerde beelden. Bij het comprimeren worden de details weggegooid. Kies geen te lage opname snelheid zodat de beelden geen invloed vertonen van bewegingsonscherpte. Zorg ervoor dat de originele opnames beschikbaar blijven voor analyse in geval van agressie of overval.
• Onderhoud: Voer op geplande tijdstippen een onderhoud van het camerabewakingssysteem uit.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44