UNIZO, Buurtsuper.be, Prodipresse en VFP pleiten voor hervorming persverdeling

  • Parlementaire hoorzitting over machtsmisbruik AMP tegen persverkopers
  • Eerlijke retour- en leveringsvoorwaarden via overlegorgaan en modelovereenkomst
  • Ook overheidssteun voor perswinkels voor persverdeling

Vandaag vindt in de Commissie Bedrijfsleven om 10u een parlementaire hoorzitting plaats over het machtsmisbruik van AMP, verdeler van kranten en tijdschriften. Buurtsuper.be (de UNIZO-organisatie van zelfstandige supermarkten), de Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) en het Franstalige Prodipresse pleiten er voor een grondige hervorming van de persverdeling in België. De organisaties vragen om een einde te maken aan het monopolie van AMP. Daarnaast bepleiten ze een overlegorgaan en een modelovereenkomst die moeten resulteren in eerlijke retour- en vergoedingskosten. Ten slotte stellen de organisatie voor om de overheidssubsidie die bpost jaarlijks voor de gratis krantenverdeling naar consumenten ontvangt, ook te gebruiken om persverdeling via perswinkels te ondersteunen. Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse vechten al jaren tegen het monopolie van AMP. Volgens de organisaties misbruikt AMPB dat alleenrecht tegenover 3.000 onafhankelijke en kleine persverkopers. Ondanks  rechtsprocedures en een veroordeling door het Hof van Beroep in Brussel blijft AMP eenzijdig voorwaarden opleggen aan de persverkopers.

Jaarlijks sluiten ongeveer 100 dagbladwinkels de deuren. De dalende verkoopcijfers en winstmarges door de problemen rond hun traditionele productmix (pers, tabak en kansspelen) zijn een belangrijke oorzaak. Het monopolie voor de verdeling van kranten en de dominante machtspositie voor tijdschriften van AMP speelt ook in hun nadeel. Persverkopers kunnen nauwelijks anders dan een typecontract van AMP te tekenen. AMP bepaalt daarenboven alle spelregels. Zo paste AMP in 2009 eenzijdig het retoursysteem aan. In hetzelfde jaar verdubbelde AMP op dezelfde manier de maandelijkse transportkosten voor de perswinkels. Hiertegen voerden Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse rechtsprocedures en kregen over de hele lijn gelijk van het Hof van Beroep. Op vraag van minister Vande Lanotte onderzocht de FOD Controle en Bemiddeling het retoursysteem bij 50 perswinkels en AMP zelf. Uit het onderzoek bleek dat 3 op 4 winkels problemen ondervinden bij de terugbetaling van onverkochte persartikels. Ook tekorten zouden systematisch in het nadeel van perswinkels afgerekend worden. Volgens Vande Lanotte was het AMP-systeem structureel problematisch. Daarnaast ontvangt bpost jaarlijks overheidssubsidie als compensatie voor de verspreiding van kranten aan particulieren. Onafhankelijke persverkopers ontvangen deze subsidie niet en zijn dus benadeeld.

Einde aan monopolie – overlegorgaan en modelovereenkomst – overheidssteun
Buurtsuper.be, VFP en Prodipresse formuleren op de parlementaire hoorzitting concrete voorstellen om de sector uit het slop te halen. In de eerste plaats vragen ze een einde te maken aan het exclusieve distributiesysteem van AMP dat de vrije marktwerking verstoort. Voorts stellen ze naar Frans voorbeeld een overlegorgaan voor met de overheid en vertegenwoordigde sectoren als leden. Daarnaast moet een modelovereenkomst voor de persdistributie zorgen voor eerlijke en duidelijke afspraken en een billijke regeling rond het leverings- en retoursysteem tegen aanvaardbare kosten. Vandaag komt het verschil tussen onverkochte persartikels die winkels opsturen en datgene wat het AMP-retoursysteem aanvaardt, ten laste van de persverkoper. Nochtans blijkt uit het FOD-onderzoek dat bij AMP structurele fouten in het retoursysteem bestaan. De organisaties pleiten voor een tolerantiemarge waarbij de verschillen systematisch en forfaitair aan winkels worden uitbetaald, zoals al in Nederland bestaat. Tot slot vragen de sectororganisaties een gelijkaardige overheidssteun voor de persverdeling via de winkels, zoals die vandaag voor bpost bestaat.