UNIZO: "Dalende faillissementscijfers geen reden tot euforie"

Aantal falingen sinds 2007, het jaar voor de crisis, met 48% gestegen

Vandaag publiceerde Graydon de  faillissementscijfers van augustus. De daling met 6,3% voor België en met 5% in Vlaanderen vergeleken met augustus vorig jaar noemt UNIZO uiteraard een positieve trens. Tegelijk benadrukt de ondernemersorganisatie het qua aantallen nog altijd historisch hoog cijfers van het aantal falingen. In vergelijking  met de situatie voor  het jaar 2007, dus voor de economische crisis de crisis (2007) zijn er nog  altijd  48% meer faillissementen. Toen waren het er 4.783 nu 7.093. Hoeraberichten zijn bijgevolg misplaatst, reageert Karel Van Eetvelt.

Bij de horeca is de trend dalend, net als in de transportsector, de handel in auto’s en de kleinhandel. De bouwsector eindigt op bijna exact hetzelfde hoge niveau als vorig jaar. Enkel bij de groothandel wordt nog een kleine toename opgetekend. Een verbetering zeker, maar ook voor al deze typische KMO- sectoren geldt dezelfde analyse, het aantal falingen blijft zeer hoog vergeleken met de toestand voor de crisis. De  horeca telt 40%  meer falingen dan in 2007,  de bouw 99% meer,  de kleinhandel 46% en de  transport 47%. ( zie tabel)

Voor UNIZO andermaal een aanleiding om te blijven hameren op kostenverlaging in het algemeen en loonkostverlaging in het bijzonder met speciale zorg voor de arbeidsintensieve KMO-sectoren.

Daarom blijft UNIZO bij de  onderhandelaars voor de federale regering en bij de gewestregeringen terzake een sterk KMO- signaal eisen in het regeerakkoord en in de septemberverklaring van de Vlaamse regering.

Evolutie aantal faillissementen januari tot en met augustus - 2007 tot nu (cijfers Graydon)

 

Horeca

Groothandel

Bouwnijverheid

Kleinhandel

Transport

2007

883

590

648

610

187

2014

1237

621

1292

890

274

evolutie

40%

5%

99%

46%

47%