UNIZO: daling aantal starters bodemt uit. Maar nog geen reden tot overdreven optimisme

Tijdens de eerste vijf maanden van 2014 is het aantal starters in België met 5,37% gedaald tot 29.705. Oftewel een daling met 1.700 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers aangeleverd door het onderzoeksbureau Graydon. In Vlaanderen is de daling veel beperkter en richtten er 16.559 mensen een eigen zaak op (- 1,09%). In Wallonie bedraagt de daling liefst 12,5% (van 9.066 in 2013 naar slechts 7.933 in 2014). In Brussel waren er tijdens de eerste vijf maanden van 2014 4.238 starters (- 2,53%).

Het lijkt er dus op dat de daling van het aantal starters in Vlaanderen uitbodemt. Maar toch wil Unizo waarschuwen voor te veel optimisme. “We zijn nog steeds ver verwijderd van het aantal starters uit het topjaar 2011”, aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt, "En het aantal starters moet dringend omhoog, om de vergrijzingsgolf bij de zelfstandigen op te vangen".

Van het topjaar 2011 naar het overgangsjaar 2014: de bodem lijkt bereikt
 
In het jaar 2011 werden er tijdens de maanden januari tot en met mei in België 33.824 nieuwe ondernemingen opgericht. Sindsdien is het aantal starters enkel afgenomen, zo blijkt uit de statistieken van het onderzoeksbureau graydon:
 
Tabel: aantal starters van januari tot en met mei, 2011-2014

 

2011

2012

2013

2014

FEDERAAL

33.824

32.594

31.392

29.705

VLAANDEREN

18.994

17.944

16.742

16.559

BRUSSEL   

4.497

4.481

4.348

4.238

WALLONIE

9.180

9.013

9.066

7.933

bron: UNIZO & Graydon Belgium nv
 
Licht aan het einde van de tunnel, maar geen reden tot overdreven optimisme
 
Het lijkt er dus sterk op dat althans in Vlaanderen de bodem is bereikt. Of we binnen enkele jaren weer net zo veel of misschien zelfs meer starters zullen hebben dan in het jaar 2011, hangt af van:
 
De mate waarin het voorzichtige economische herstel kan worden omgezet in meer duurzame economische groei. Voorlopig is het beter om even een slag om de arm te houden, want met een voorspelde economische groei van 1,3% in 2014 en 1,6% in 2015 wordt het niet makkelijk om weer aan te knopen met de starterscijfers uit het jaar 2011. “We moeten ons optrekken aan deze cijfers, maar er is geen reden tot overdreven optimisme”, aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt “Er is nog heel wat werk aan de winkel als we het aantal starters – en dus onze toekomstige welvaart – weer op het niveau van de topjaren willen brengen. En het aantal starters moet dingend omhoog, als we de vergrijzingsgolf bij de zelfstandigen willen opvangen”.
 
Het vermogen en de bereidheid van de verschillende overheden om op korte termijn maatregelen te nemen die de concurrentiekracht verbeteren. Unizo denkt dan in de eerste plaats aan het verlagen van de lasten op arbeid en het moderniseren van de Wet op het Concurrentievermogen (Wet 1996). “Daarnaast komt het er ook op aan om geen nieuwe lasten/belastingen op te leggen aan de ondernemingen en in de zoektocht naar budgettaire evenwichten zeker niet die uitgaven te schrappen die de economische groei bevorderen”, aldus Karel Van Eetvelt nog.
 
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant positieve uitschieters
 
Het aantal starters daalt niet in alle provincies. In West-Vlaanderen stijgt het aantal starters zelfs met 4%. In Vlaams-Brabant is er een stijging met 2,14% en in Waals-Brabant met 0,91%. De andere provincies laten allemaal in meer of mindere mate een daling optekenen. De grootste daling is er in de provincie Luik. Daar neemt het aantal starters af met 22,44% tot 2.420. In de provincies Namen en Luxemburg daalt het aantal starters met ruim 11%. In Vlaanderen is het vooral de provincie Oost-Vlaanderen die een terugval kent in het aantal starters (-4,27%), naast Antwerpen (-3,35%) en Limburg (-1,36%). 
 
Tabel: Evolutie van het aantal starters van januari tot en met mei volgens provincie, 2011-2014

 

2011

2012

2013

2014

FEDERAAL

33.824

32.594

31.392

29.705

VLAANDEREN

18.994

17.944

16.742

16.559

BRUSSEL   

4.497

4.481

4.348

4.238

WALLONIE

9.180

9.013

9.066

7.933

WEST-VL

3.559

3.444

3.001

3.121

OOST-VL

4.129

3.961

3.790

3.628

ANTWERPEN

5.637

5.155

5.040

4.871

LIMBURG

2.608

2.418

2.198

2.168

VLAAMS-BRABANT

3.061

2.966

2.713

2.771

BRUSSEL HOOFDSTAD

4.497

4.481

4.348

4.238

WAALS-BRABANT

1.359

1.296

1.214

1.225

HENEGOUWEN

3.022

3.010

2.913

2.674

NAMEN

1.279

1.282

1.203

1.068

LUIK

2.863

2.819

3.120

2.420

LUXEMBURG

657

606

616

546

bron: UNIZO & Graydon Belgium nv

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be