UNIZO dient klacht in bij JEP en Economische Inspectie tegen de nieuwe reclamecampagne van ZEB

ZEB overtreedt de regels op de sper- en soldenperiode

UNIZO dient klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) en de Economische Inspectie tegen de reclamespot die ZEB vanavond op de kijker loslaat en nu al via internet te zien is. Volgens UNIZO overtreedt ZEB met de reclame de regelgeving inzake de sper-en soldenperiode. In het tv-spotje zijn drie vrouwen te zien die naakt in een winkelstraat rondlopen. Hun borsten en geslachtsdelen zijn bedekt met zwarte bordjes die solden bij de winkelketen aankondigen. Op de website van de winkelketen is te lezen dat klanten kortingen kunnen krijgen tot min zeventig procent.   “Ongelooflijk”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Tot nader orde geldt de regelgeving rond de sper- en soldenperiode voor iedereen, ook voor ZEB. Met deze reclamespot lapt ZEB die aan zijn laars. Dit is gewoon onaanvaardbaar”.

De sperperiode is de periode voorafgaand aan de solden. Tijdens die periode mogen winkeliers geen prijsverminderingen aankondigen of afficheren. De sperperiode is voor de modedetailhandel van enorm belang, want ze garandeert “een gezonde concurrentie in de sector”.  Met de aankondiging van kortingen op de website, overtreedt ZEB de regelgeving rond de sperperiode. “Dit zijn we naderhand gewoon, het is al de zoveelste keer”, reageert UNIZO. “Maar nu gaat de winkelketen nog een stap verder. Ze pleegt nu ook inbreuk tegen de reglementering rond de solden”. Die reglementering zegt dat het gebruik van de benaming ‘solden’ enkel kan tijdens de soldenperiode, die loopt van 3 januari tot 31 januari en van 1 juli tot 31 juli.  UNIZO wijst er ten slotte nog op dat de ministerraad in maart nog in eerste lezing een wetsvoorstel goedkeurde dat de rechtsgeldigheid van de sperperiode bevestigt. “Het komt er nu op aan om de nodige controles uit te oefenen en overtreders effectief te bestraffen”, aldus UNIZO.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44