UNIZO: Doelgroepenkorting stimuleert 6 op 10 werkgevers om oudere werknemers aan te nemen

Wanneer een oudere werknemer solliciteert, dan speelt de doelgroepenkorting (zoals RSZ-korting of Vlaamse 50+-tewerkstellingspremies) voor 6 op 10 werkgevers in het voordeel van die oudere kandidaat. Dat blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 657 werkgevers. De ervaring op de arbeidsmarkt is voor bijna 9 op 10 werkgevers een pluspunt, de ervaring in het leiding geven is voor ruim de helft een troef. De hoge loonsverwachting werkt oudere werknemers dan weer tegen. Dat is het geval bij bijna drie kwart van de werkgevers. Het recht op brugpensioen is voor 4 op 5 werkgevers een nadeel, extra verlofdagen zijn dat voor net geen 7 op 10.

En ook de specifieke outplacementregeling voor 45-plussers blijkt een rem op aanwerving te zijn. “Werkgevers erkennen absoluut de meerwaarde van oudere werknemers, dat bewijst deze rondvraag opnieuw. Maar feit blijft dat er nog een aantal belangrijke nadelen verbonden blijven aan het aanwerven van oudere kandidaten”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO dringt dan ook aan op een verdere afbouw van het brugpensioen bij ontslag en de verschillende landingsbaanstelstels. Ook vraagt de ondernemersorganisatie om het debat over de loonsvorming van oudere werknemers te durven voeren. Aan de vooravond van de regionalisering van de RSZ-korting voor oudere werknemers op 1 juli benadrukt UNIZO het belang van het behoud die doelgroepenkorting voor deze specifieke doelgroep. “Voor werkgevers is een doelgroepenkorting een noodzaak en geen luxe”, aldus UNIZO.

Zijn oudere werknemers in dienst, dan leveren zij een belangrijke meerwaarde aan een KMO. Het is wel niet voor elke werkgever even makkelijk om met verschillende generaties op de werkvloer om te gaan, of om oudere werknemers aan te werven. De UNIZO HRM Coach moet werkgevers daarin begeleiden en sensibiliseren. Via de Coach krijgen ondernemers tips and tricks over het aanwerven van medewerkers en het houden van functioneringsgesprekken. Jobkanaal, een initiatief van UNIZO, Voka, Verso en VKW, helpt duizenden mensen uit de verschillende kansengroepen, waaronder oudere werknemers, aan een job.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster Sanderijn Vanleenhove
T 02/212.25.44 - M 0479/44.50.78 - E-mail: sanderijn.vanleenhove@unizo.be

Thema: Personeel