UNIZO: Driekwart meer valse biljetten in omloop. Praktische tips voor ondernemers

In heel 2013 onderschepte de Nationale Bank 39.167 valse bankbiljetten. Dat zijn er drie kwart meer (+16.734) meer dan in 2012. De briefjes van 50 euro blijven het populairst bij valsmunters, gevolgd door briefjes van 20. Volgens UNIZO heeft de toename te maken met de grotere afzetmarkt van de eurobiljetten. Professionele bendes kunnen met de eurobiljetten in meer landen terecht dan met de vroegere nationale biljetten. Ook de ligging van ons land, een kruispunt in Europa, kan verklaren waarom valse biljetten vooral in België onderschept worden. Ten slotte worden de valsmunters ook steeds beter "in hun vak". UNIZO waarschuwt ondernemers om waakzaam te zijn. De organisatie geeft ook concrete tips over hoe winkeliers valse biljetten kunnen herkennen. Ze verwijst naar technische hulpmiddelen. Maar ook via de eenvoudige ‘voel-kijk-kantel-methode’ kunnen handelaars valse biljetten opsporen. Wie toch vals geld in de kassa heeft, kan hiervoor gedekt zijn door de klassieke anti-diefstalverzekering en verzekering tegen verlies bij waardetransporten. Ondernemers kunnen zich ook extra laten verzekeren. Zelfstandigen met vragen kunnen terecht bij het UNIZO Service Center via e-mail service@unizo.be of op het nummer 078 35 39 39.

Er zijn vandaag heel wat technische hulpmiddelen op de markt om valse biljetten te detecteren. Maar niet alle machines zijn even waardevol. Informeer dus goed vooraleer u een toestel aanschaft. Wie niet wil investeren in technische hulpmiddelen, kan een beroep doen op de ‘voel-kijk-kantel-methode’. <

Voelen: op echte biljetten staan steeds de vermelding van de Europese Centrale Bank, de nominale waarde van de biljetten en het gebouw op het biljet in reliëf afgedrukt.<

Kijken: handelaars moeten letten op het watermerk (verschillend per coupure) en de veiligheidsdraad (met de nominale waarde). Links boven op het biljet staat op het eerste gezicht een onvolledige afdruk van de waarde van het biljet. Het biljet tegen het licht houden, haalt het volledige cijfer tevoorschijn. Dat is het doorzichtregister.<

Kantelen: bij het kantelen van de biljetten wordt het hologram met verborgen drukwerk zichtbaar. Daarin zijn drie elementen te zien: het eurosymbool, de nominale waarde van het biljet en de twaalf sterren van de Eurolanden. Specifiek bij de laagste coupures (van 5, 10 en 20 euro) zijn bij het kantelen nog “iriserende kleuren" (van de regenboog) zichtbaar. Bij de hogere coupures (van 50, 200 en 500 euro) veranderen de waardecijfers van het biljet van kleur bij het kantelen.

Toch een vals biljet?
Wie toch te maken krijgen met een vals biljet, geeft het biljet niet terug aan de betrokkene. Best verwittig je de politie. Neemt de klant de benen, geef de politie een persoonsbeschrijving mee. Het bedrag aan vals geld dat je in de kassa aantreft, ben je kwijt, hoewel er soms een zekere dekking vervat zit in de klassieke anti-diefstalpolissen en verzekeringen tegen verlies bij waardetransporten. Heb je vaak te maken met een verhoogd geldrisico, bijvoorbeeld omdat je beroepshalve veel grote eurobiljetten ontvangt, dan kan je in overleg met de verzekeringsmakelaar een specifieke bijkomende geldpolis afsluiten. Zo’n geldpolis dekt niet alleen de schade door het ontvangen van vals geld, maar bijvoorbeeld ook diefstal van geld via afpersing, of inbraak.