UNIZO: 'Eén op drie zelfstandige moeders loopt 892,5 euro aan dienstencheques mis'

 

  • Zelfstandige moeders moeten cheques aanvragen ten laatste 15 weken na de bevalling
  • Directere communicatie tussen sociaal verzekeringsfonds en ziekenfondsen noodzakelijk

Gemiddeld neemt een zelfstandige moeder 4,3 weken zwangerschapsverlof. “Een groot verschil met de 15 weken van vrouwelijke werknemers. Vrouwelijke ondernemers willen dan ook zo snel als mogelijk weer in hun zaak staan. Elke extra hulp op huishoudelijk vlak is dan meer dan welkom”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. En die extra hulp krijgen ze via dienstencheques. Elke zelfstandige moeder heeft sinds 2007 recht op 105 gratis dienstencheques voor een totaalbedrag van 892,5 euro. Goed voor zo’n 15 voltijdse dagen huishoudelijk hulp. Toch loopt één derde van deze vrouwen de cheques mis. Zo hadden 5.464 vrouwen in 2012  recht op deze cheques, terwijl maar 3.782 van hen ze effectief opvroegen. Jaar na jaar vraagt een belangrijke groep zelfstandige moeders de cheques niet aan. UNIZO pleit daarom voor een directere communicatie tussen het sociaal verzekeringsfonds en de ziekenfondsen.

Wie van de cheques wil gebruik maken, moet die aanvragen ten laatste 15 weken na de bevalling. Zelfstandige moeders weten vaak niet ze dat er recht op hebben of verliezen het uit het oog in de drukte na de bevalling. UNIZO bepleit een directere communicatie tussen de sociale verzekeringsfondsen en de ziekenfondsen. Die ziekenfondsen hebben veel meer zicht op de bevallingen bij hun (zelfstandige) aangeslotenen en kunnen de sociale verzekeringsfondsen hiervan inlichten. Deze kan er dan op zijn beurt over waken dat de aangesloten moeder de cheques effectief, en op tijd, aanvraagt. Daarnaast vraagt UNIZO een verlenging van de aanvraagtermijn naar 20 weken. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer zelfstandige moeders de dienstencheques krijgen waar ze recht op hebben, namelijk de huishoudelijke hulp. Zenito, het sociaal verzekeringsfonds waarmee UNIZO samen werkt, liet intussen weten nu al maatregelen te nemen om de betrokken moeders te informeren over hun recht op dienstencheques.