UNIZO en Belgische Federatie Pelsdierhouderijen (BEFFA): Verbod op nertsenkwekerijen is absurd

  • Sector stelt rechtstreeks meer dan 200 werknemers tewerk
  • 1 op 2 Belgen niet tegen pelsdierhouderijen gekant , mits reglementering
  • Sector pleit voor duidelijke wetgeving over houden van nertsen

In 2010 diende volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven (sp.a) een wetsvoorstel in om pelsdierhouderijen in België te verbieden. Vorige week woensdag begonnen hierover in de Commissie Volksgezondheid de eerste hoorzittingen. Deze morgen was de sector van de pelsdierhouderijen aan de beurt. UNIZO en de aangesloten Belgische Federatie van Pelsdierhouderijen (BEFFA)  vinden een verbod op nertsenkwekerijen “absurd”. Bovendien haalt een verbod volgens de organisaties “een landbouwsector met meer dan 200 werknemers compleet onderuit”.  Daarnaast scoren de persdierhouderijen ook zeer goed op het vlak van dierenwelzijn. Bovendien is er volgens de organisaties geen algemeen draagvlak om een verbod door te voeren.

Uit een enquête door IPSOS blijkt dat één op twee Belgen geen verbod wil op pelsdierhouderijen, zolang zij aan een aangepaste regelgeving voldoen. “Controles en een duidelijke, sluitende wetgeving om alle misverstanden te vermijden, is waar wij als sector ook net voor pleiten. Veel van onze nertsenkwekers voldoen bovendien nu al aan eisen vanuit Europa, ook al zijn die nog niet in Belgisch recht omgezet”, benadrukken de organisaties. BEFFA nodigt de leden van de Commissie Volksgezondheid uit op een bezoek aan een nertskwekerij. “Zo zien ze met eigen ogen hoe het er op een kwekerij aan toe gaat en kunnen ze de bestaande vooroordelen doorprikken”, besluit de organisatie.

Ons land telt vandaag nog 18 nertskwekerijen die allemaal in Vlaanderen liggen. De nertsbedrijven,  echte familiale landbouwbedrijven, zijn de eerste schakel in een ketting van verschillende subsectoren. Samen stellen ze meer dan 200 werknemers tewerk. In 2011 draaide de bontdetailhandel nog een omzetcijfer van 16.5 miljoen euro. En dat is al jarenlang zowel in België, Europa als de rest van de wereld stijgende.

Nood aan een duidelijke wetgeving
Uit een recent uitgevoerde enquête door IPSOS (Frankrijk, december 2010) blijkt dat de helft van de Belgen (49%) vindt dat pelsdierhouderijen toegelaten moeten blijven in Europa, zolang ze aan strikte regels voldoen. De sector is zelf ook absolute voorstander van controles en een sluitende wetgeving. De organisaties wijzen er bovendien op dat nertskwekers nu al de aanbevelingen van de Raad van Europa volgen als ze hun zaak uitbreiden of moderniseren, hoewel deze nog niet in Belgische wetgeving zijn omgezet. Daarnaast scoren de persdierhouderijen ook uitermate goed op het vlak van dierenwelzijn. De laatste jaren is in dat verband geen enkel pv opgemaakt. De controleurs stelden ook geen afwijkend gedrag van de nertsen vast dat zou kunnen wijzen op slechte leefomstandigheden. Dit meldden ze zelf tijdens de eerste hoorzitting, die vorige week woensdag plaats vond in de Kamercommissie.  In plaats van een verbod, bepleit de sector dan ook een duidelijke wetgeving over het houden van nertsen.

Bezoek pelsdierhouderij
Om de commissieleden duidelijk te tonen hoe het er op een nertskwekerij echt aan toe gaat, nodigt de Belgische Federatie voor Pelsdierhouderijen alle leden uit voor een bezoek aan één van de Belgische pelsdierhouderijen. Op deze manier kunnen de commissieleden kennis maken met de sector en kunnen ze de vooroordelen, dikwijls opgedrongen door dierenrechtenorganisaties, ontkrachten.

Meer info over dit persbericht:
Kris Baetens, UNIZO Sectorwerking, 0478 35 54 42