UNIZO en Bouwunie verheugd: overgangsregeling inzake opeisbaarheid btw verlengd

UNIZO bereikte met het kabinet Financiën een akkoord over de problematiek van de opeisbaarheid van de btw om de overgangsregeling ook na 1 januari 2014 te laten lopen. Eind 2012 wijzigden de wettelijke regels in verband met de opeisbaarheid van de btw. De nieuwe regels zouden vanaf 1 januari 2013 in werking treden. Dit zou echter te veel praktische en administratieve problemen veroorzaken voor de belastingplichtigen. De regering kondigde daarop een overgangsperiode van 1 jaar af. Die zou gelden tot 31 december 2013. Voor 2014 en later zou ze in de loop van 2013 een definitieve regeling uitwerken. Nu is UNIZO er dus na constructief overleg met het kabinet in geslaagd om de overgangsregeling ook na 1 januari 2014 te laten doorlopen. “Dit is een hele goede zaak”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt”. “Iedereen kan nu gewoon blijven werken zoals voor 1 januari 2013 of, indien gewenst, toch opteren voor de nieuwe regeling. Hierdoor vermijden we heel wat administratieve rompslomp en onnodige kosten”.

In de oude regeling werd de btw opeisbaar ofwel op het moment van de levering van het goed of de verrichting van de dienst, ofwel op het moment van een gehele of gedeeltelijke betaling of uitreiking van een factuur vóór de levering van het goed of dienst. De nieuwe regeling inzake de opeisbaarheid van de btw, bepaalt dat de factuur als moment van opeisbaarheid van de btw wegvalt. “Dat zorgt voor heel wat problemen en onduidelijkheid bij ondernemers”, aldus UNIZO. Zo zorgt de nieuwe regeling ervoor dat wanneer de leverancier een voorschotfactuur uitreikt, hij de btw wel moet doorstorten, maar de klant nog geen btw in aftrek kan nemen. Ook boekhoudprogramma’s moeten hier worden aangepast. Ook Bouwunie is tevreden. Ondernemers in de bouwsector zouden met de nieuwe regeling eerst een uitnodiging tot betaling moeten sturen en pas bij betaling een factuur. Dit zou leiden tot meer administratieve rompslomp. Bovendien zou dit kunnen zorgen voor problemen bij het innen van voorschotten, want veel klanten en banken houden vast aan het principe ‘eerst de factuur en dan pas de betaling’. Nu blijft de overgangsregeling dus toch van kracht ook na 1 januari 2014.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44