UNIZO en Buurtsuper.be: Geen statiegeld voor plastic flesjes en blikjes

Terwijl de Vlaamse regering een studie plant over het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes, kondigt de Waalse regering aan om effectief statiegeld in te voeren. UNIZO en haar aangesloten sectororganisatie Buurtsuper.be zijn niet te spreken over de maatregel. In de praktijk betekent de invoering van zo’n statiegeldsysteem de invoering van een effectieve terugname voor winkels. Buurtsuper.be, de UNIZO organisatie van de zelfstandige supermarkten, organiseerde naar aanleiding van eerdere en gelijkaardige plannen een impactstudie voor de getroffen winkels. Volgens de ondernemersorganisaties levert deze maatregel voor de getroffen winkels enkel extra rompslomp en kosten op. “Vooral buurtwinkels hebben noch de ruimte, noch de mogelijkheden om die plastic flesjes en blikjes in te zamelen. In die zin brengen ze in belangrijke mate extra financiële kosten met zich mee die de getroffen winkels kunnen missen als kiespijn”, aldus UNIZO en Buurtsuper.be. De ondernemersorganisaties wijzen ook op de rompslomp voor de consument. “Nu kan hij die flesjes en blikjes gewoon in de PMD-zak gooien die bij hem thuis opgehaald wordt”. De maatregel staat ook haaks op bestaande selectieve inzameling, sortering, en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval zoals ze door Fost Plus wordt gefinancierd en gecoördineerd. Het invoeren van een statiegeldsysteem is bijgevolg allesbehalve efficiënt. Ten slotte wordt volgens UNIZO en Buurtsuper.be het probleem van zwerfvuil met statiegeld niet aangepakt. Plastic flesjes en blikjes maken maar een klein deel uit van de volledige berg zwerfvuil op en rond onze Vlaamse wegen.

UNIZO en Buurtsuper.be refereren ook naar het concurrentienadeel met buurlanden. Het statiegeld zal de prijs op het winkelschap nog duurder maken met bijvoorbeeld Frankrijk. Volgens de ondernemersorganisaties zullen consumenten nog meer naar Frankrijk rijden, “met omzetdalingen voor de Belgische handelaar en dus minder inkomsten voor de overheid als gevolg”. Bovendien komen die Franse afvalblikjes en flesjes dan wel bij de Belgische handelaar terecht. “Zij dragen de kost van de inzameling en sortering, maar hebben nooit de inkomsten ervoor geïnd”. Als Vlaanderen niet wil instaan voor de blikjes die in het buitenland gekocht zijn, dan moet er een soort markeringssysteem komen. “Maar deze werken kostprijsverhogend en vormen een belemmering voor het vrije handelsverkeer binnen Europa”, besluiten UNIZO en Buurtsuper.be.