UNIZO en Buurtsuper.be: 'Merkloze sigaretten bedreigen omzet van 10.000 buurtwinkels'

Parlement bespreekt morgen wetsvoorstel invoering merkloze sigaretten

Morgen, 19 juni, bespreekt de parlementaire commissie Volksgezondheid een wetsvoorstel om zogenaamde merkloze sigaretten in te voeren. “Nefast voor de omzet van vele tienduizenden buurtwinkels”, reageert Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie voor de zelfstandige voedingshandel. Volgens de organisatie hangt de rendabiliteit van de buurtwinkels in belangrijke mate af van de verkoop van tabak. Een generieke verpakking zorgt ervoor dat de alle sigarettenmerken er hetzelfde gaan uitzien. Dat leidt tot een daling van het algemeen prijsniveau. Niet alleen staat dit haaks op het Belgische anti-tabakbeleid van de laatste jaren, ook zien de winkeliers hun inkomsten slinken. Buurtsuper.be waarschuwt daarnaast dat de illegale handel door de invoering van merkloze sigaretten kan toenemen. Ten slotte wijst Buurstuper.be op het belang om mensen te doen stoppen met roken, maar benadrukt dat “winkeliers daarvan niet het slachtoffer mogen worden”.

Uit een recente rendabiliteitsstudie, uitgevoerd door het studiebureau Connessence in opdracht van Buurtsuper.be blijkt dat een derde van de omzet en de helft van de netto winst van dagbladhandelaars afkomstig is uit tabaksverkoop. Ook voor de andere buurtwinkels levert de tabaksverkoop een belangrijke bijdrage tot de omzet en de winst. De economische situatie van deze kleine handelszaken is vandaag bijzonder precair. Door de invoering van ‘merkloze’ tabak zullen duizenden handelaars het nog moeilijker krijgen.

Europa
Het thema kwam al eerder aan bod naar aanleiding van de nieuwe Europese Richtlijn die de verpakking van tabaksproducten moet uniformiseren.  Op dit moment buigen de Europese ministerraad en het Europees Parlement zich over de kwestie. Binnen Europa is er echter geen consensus om ‘merkloze’ of generieke verpakkingen voor tabaksproducten in te voeren. De invoering zou bovendien indruisen tegen het Belgisch standpunt inzake de Europese ontwerp richtlijn.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44