UNIZO en Buurtsuper.be over verdeler kranten en tijdschriften AMP: "Persverdeling dringend nood aan concrete maatregelen"

forfaitaire vergoeding als alternatief voor het huidige retoursysteem van AMP
doorbreek monopolie AMP - Hof van Beroep bevestigde misbruik monopolie 
herbekijk overheidssubsidie voor bpost - volgens Europese Commissie directe concurrentie
 
"In geen enkele vrije markt kunnen bedrijven van de ene dag op de andere hun prijzen verdubbelen. Of de tekorten van hun eigen systeem op andere afschuiven. Hier kan dat blijkbaar wel. Voor ons is het duidelijk: een grondige hervorming van de persverdeling dringt zich op", zeggen UNIZO, Buurtsuper.be en de Vlaamse Federatie van Persverkopers (VFP) naar aanleiding van de uitgestelde parlementaire commissie over AMP, de verdeler van kranten en tijdschriften. De organisaties strijden al langer tegen de praktijken van AMP. Zo verdubbelde AMP in 2009 de transportkosten voor de winkeliers op één dag tijd de transportkosten. Daarnaast schuift AMP het verschil tussen onverkochte persartikels die winkels opsturen en datgene wat het AMP-retoursysteem aanvaardt, af op de persverkoper.

Nochtans toont onderzoek door de FOD Controle en Bemiddeling zwart op wit aan dat het AMP-retoursysteem structurele fouten bevat. Ook verdenken de organisaties AMP ervan zijn monopoliepositie te misbruiken. Het Hof van Beroep gaf de organisaties hierin recent nog gelijk. UNIZO, Buurtsuper.be en VFP pleiten voor een grondige hervorming van het systeem van persverdeling. Zo vragen ze om een einde te maken aan het monopolie van AMP en stellen ze een forfaitaire vergoeding als alternatief voor het huidige AMP-retoursysteem voor. Ten slotte moet de overheid ook haar jaarlijkse subsidie aan bpost voor de gratis krantenverdeling herbekijken.  "Volgens ons zijn er twee opties. Of je schaft de subsidie af en je maakt een einde aan de directe concurrentie met de perswinkels , of je geeft ook de perswinkels een subsidie", aldus de organisaties.
 
Elk jaar ontvangt bpost een overheidssubsidie voor de rechtstreekse bedeling van kranten bij de particulier thuis. Onlangs veroordeelde de Europese Commissie  bpost nog omdat ze zo direct - met de steun van de overheid - perswinkels beconcurreert.  Volgens de organisatie mogen de parlementsleden en de regering zich niet enkel beperken tot een fundamentele discussie over de monopolie positie van AMP of de overheidssubsidie van bpost met het risico dat voor de winkeliers weinig verandert. "De zelfstandige ondernemers die de vele dagbladwinkels, buurtsupermarkten en shops bij tankstations beheren, hebben dringend nood aan concrete maatregelen op korte termijn en fundamentele op lange termijn", zeggen de organisaties. Zo denken ze aan een forfaitaire vergoeding als alternatief voor het huidige AMP-retoursysteem, zoals dat al in Nederland bestaat. "AMP vindt de foutenlast verwaarloosbaar. Maar ze vergeten dat winkels op deze manier op een jaar tijd meer dan een maandloon verliezen. Dat getuigt van weinig respect", besluiten de organisaties.