UNIZO en Federatie Vrije Beroepen: Zeer mooi initiatief Orde van Geneesheren

De Orde van de Geneesheren trekt terecht ten strijde tegen valse ziektebriefjes. De problematiek is actueel omdat heel wat bijzitters voor verkiezingsdag aanstaande zondag gebruik maken van een ziektebriefje om niet te moeten bijzitten. De Orde van Geneesheren maakt nu bekend dat wie een vermoeden heeft dat een bijzitter onterecht gebruik maakt van een ziektebriefje, een klacht kan indienen bij de Orde. UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen ondersteunen dit initiatief en roepen op tot overleg om het nog uit te breiden.

Orde van Geneesheren trekt ten strijde tegen valse ziektebriefjes

De problematiek van de valse ziektebriefjes is actueel naar aanleiding van de verkiezingen aanstaande zondag. Maar ook in andere omstandigheden vragen mensen al te vaak en al te gemakkelijk een ziektebriefje. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het zogenaamde luxeverzuim op school, aan het begin van de schoolvakantie. “Dat de Orde van Geneesheren nu zelf de problematiek van de valse ziektebriefjes onder de aandacht brengt, is een mooie zaak”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

Belgische werknemer gemiddeld 12 dagen per jaar ziek

Gemiddeld is een werknemer 12 dagen per jaar ziek. Dit brengt voor de werkgevers een belangrijke kost met zich mee. Naast het gewaarborgd loon zijn er ook verborgen kosten zoals overuren van de (nog) aanwezige collega’s en het loon van eventuele vervangers. Een onverwachte afwezigheid brengt ook tal van praktische problemen met zich mee. Uit eigen enquêtes van UNIZO blijkt dat werkgevers nogal wat misbruiken bij het absenteïsme noteren. Dit probleem vergroot nog bij werknemers die in opzeg zijn.

Open oproep van UNIZO en Federatie Vrije Beroepen tot overleg met Orde van Geneesheren en artsen omtrent oneigenlijk ziekteverzuim

UNIZO en de Federatie vrije Beroepen willen naar aanleiding van het initiatief van de Orde van Geneesheren een open oproep doen aan de Orde van Geneesheren en de artsen om te overleggen over het oneigenlijk ziekteverzuim in het algemeen. En dus ook het oneigenlijk ziekteverzuim in de arbeidsrelatie. Zo zorgt bijvoorbeeld de afschaffing van de Carenzdag in het kader van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden voor een meerkost bij de werkgevers. Een integer gebruik van ziektebriefjes is dan ook een must. Daarom ook is de beschikbaarheid voor controle zo belangrijk voor de werkgevers.

Thema: Personeel