UNIZO en Karel de Grote-Hogeschool ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De UNIZO Stichting Onderwijs en Ondernemen en de onderwijsgroep Management en Technologie van de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen zetten voortaan samen in op ondernemerschap. Ze ondertekenden hiertoe vandaag een samenwerkingsovereenkomst. De instellingen willen ondernemingszin en ondernemerschap stimuleren. Concreet stemmen beide organisaties hun activiteiten op elkaar af en werken die waar mogelijk samen uit. Daarnaast willen UNIZO en de Karel de Grote-Hogeschool de brug slaan tussen de arbeidsmarkt en de onderwijswereld via stages en specifieke begeleidingsinitiatieven. “Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt is onontbeerlijk. Het is belangrijk om jongeren al vanop de schoolbanken vertrouwd te maken met het ondernemerschap en de arbeidsmarkt”, zeggen UNIZO en de Karel de Grote-Hogeschool.

UNIZO en de Karel de Grote-Hogeschool willen via hun overeenkomst de noden, behoeften, knelpunten en opportuniteiten detecteren die er rond het stimuleren van ondernemerschap bestaan. Van hieruit willen ze concrete actiepunten en initiatieven opzetten. De organisaties werken samen op vijf domeinen.

  • Stimuleren van ondernemerschap en ondernemingszin bij zowel studenten als docenten via gastcolleges, getuigenissen, projecten, competentietrainingen, masterclasses voor docenten…
  • Promoten van internationaal ondernemen via infosessies
  • Bevorderen van innoverend ondernemerschap via projecten
  • Brug slaan tussen de arbeidsmarkt en de onderwijswereld via o.a. bedrijfsstages
  • Uitvoeren van een bachelorproef of project in een KMO

UNIZO Onderwijs & Ondernemen en onderwijsgroep Management en Technologie Karel de Grote-Hogeschool
UNIZO zet zelf al jarenlang in op ondernemingszin in het onderwijs. Met haar Stichting Onderwijs & Ondernemen stimuleert ze ondernemingszin en ondernemerschap van in de kleuterklas tot in de universiteit via gerichte acties en programma’s. Ook de Karel de Grote-Hogeschool focust zelf al op de carrièremogelijkheden van zijn studenten en stimuleert de studenten in ondernemerschap. Zo houden ondernemers deze week elke middag lunchgesprekken met de studenten Management en Technologie op campus Groenplaats. “In totaal gaan een twintigtal ondernemers op een toegankelijke manier in gesprek met studenten over ondernemen”, vertelt opleidingshoofd KMO Management, Tom Fleerackers.

Woordvoerster Sanderijn Vanleenhove - 02 / 212 25 44 - 0479 / 44 50 78 - Twitter: @SanderijnVLH - @KarelVanEetvelt