UNIZO en ModeUnie: Sperperiode bij wet erkend, petitie consumenten geen enkel nut

"Er is absoluut geen rechtsonzekerheid voor handelaars. De sperperiode wordt erkend zowel bij wet als via de rechtspraak en blijft voortbestaan. En iedereen moet die naleven”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de plannen van een bepaalde winkelketen om nu al kortingen aan te kondigen. UNIZO en ModeUnie verwijzen naar het nieuwe Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming in het Wetboek Economisch Recht dat eind mei officieel in werking trad. Daarin staat nadrukkelijk dat de solden-en sperperiode behouden blijft “met het oog op het verzekeren van eerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen”.  Een oproep aan consumenten om met een petitie tegen de sperperiode ten strijde te trekken, heeft volgens UNIZO dan ook weinig zin. “De sperperiode is er om de eerlijke concurrentie in de modesector te regelen, niet om de consument te beschermen.  Een petitie vol handtekeningen van consumenten is waardeloos”, aldus UNIZO.

UNIZO en ModeUnie voegen er nog aan toe dat de consument geen enkel nadeel ondervindt van de sperperiode. “Winkels kunnen zelf hun prijzen bepalen. Als zij hun klanten het hele jaar door willen ‘belonen’ met lage prijzen, dan kan dat perfect”. De ondernemersorganisatie verwijst ook nog naar recente rechtspraak die het behoud van de sperperiode bevestigt. In februari van dit jaar legde het Hof van Beroep van Antwerpen winkelketen Inno – waartegen UNIZO een rechtszaak had aangespannen – nog een verbod op om tijdens de sperperiode kortingen aan te kondigen, op straffe van een dwangsom van 500 euro per inbreuk en per afzonderlijk te koop aangeboden artikel waarvoor een prijsvermindering wordt aangekondigd of gesuggereerd tijdens de sperperiode. De ondernemersorganisatie benadrukt dat de sperperiode net wel de kleine handelaars beschermt. “Mocht de sperperiode niet bestaan, dan worden er al weken voor de eigenlijke koopjes van start gaan kortingen aangekondigd. Grotere winkels kunnen, net omdat ze groter zijn,  een betere prijs onderhandelen bij de leveranciers. Hun kortingen zouden voor de koopjes dan al zo groot zijn, dat zij én meer klanten lokken én detailhandelaars verplichten om met verlies te  verkopen om te kunnen blijven concurreren. En dat is bij wet verboden”, zegt UNIZO. De ondernemersorganisatie vraagt de Economische Inspectie om streng op te treden tegen het overtreden van de regels van de sperperiode.

De sperperiode is de periode die aan de soldenperiode voorafgaat. Binnen die periode is het verboden om prijsverminderingen aan te kondigen. Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich wel toegestaan. De sperperiode verbiedt enkel “aankondigingen” van prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook. Kortingen toekennen aan de kassa – de zogenaamde fluistersolden – zijn toegelaten, zolang de handelaar er geen reclame voor maakt. Het verbod van aankondigingen van prijsverminderingen geldt niet tijdens braderieën die tijdens de sperperiode worden georganiseerd, en hoogstens vier dagen mogen duren per sperperiode.