UNIZO en UCM afwachtend over nieuw Brussels regeerakkoord

“Het nieuwe Brusselse regeerakkoord lijkt vooral een opsomming van goede voornemens en algemeenheden. Het is lang niet duidelijk of de Brusselse KMO’s en zelfstandigen hier beter van worden”, reageren UNIZO en haar Waalse collega UCM. Zo valt de financiële impact van de voorgestelde fiscale hervorming op de Brussel bedrijven moeilijk te berekenen. Ook de voordelen van de zogenaamde Alliantie Werk-Opleiding lijken niet evenwichtig verdeeld tussen de werkgevers en de werkzoekenden. UCM en UNIZO reageren teleurgesteld op het totaal ontbreken van enige ambitie en ondersteuning voor een kernversterkend beleid gebaseerd op gezonde handel in het Gewest.  

De ondernemersorganisaties roepen de toekomstige federale, Waalse en Vlaamse regering op om dit regeerakkoord door te nemen, want “de mate waarin deze regeringen dit akkoord ernstig nemen, bepaalt het succes van het Brusselse regeerakkoord”. De organisaties wijzen in dat kader op het geplande overleg over het GEN (ook voor de fiets), de luchthaven, ruimtelijke ordening en interregionale mobiliteit van de werknemers, de afstemming van de doelgroepenkortingen en het onderwijs.  

Op vlak van mobiliteit kiest het Brusselse regeerakkoord voor een meer evenwichtige manier voor de verschillende vervoerswijzen, waaronder de auto. Verder vermeldt het akkoord vooral projecten op het vlak van openbaar vervoer die al (te) lang in de steigers staan. Ook is er sprake van een ‘Mobiliteitsportefeuille’, zonder veel verdere details. “Positief is in wel dat de stadstol van tafel is geveegd”, aldus de organisaties.  

Alliantie Werk-Opleiding
De Alliantie Werk-opleiding moet ervoor zorgen dat de Brusselse werkzoekende jongeren snel een eerste professionele ervaring kunnen opdoen. Daarvoor wordt vooral en specifiek gekeken naar de ZKO’s en KMO’s. UNIZO en UCM verheugen zich over de specifieke aandacht voor de grootste groep van bedrijven in Brussel, maar stellen tegelijk vast dat er juist heel wat bijkomende voorwaarden worden opgelegd.  Het hele stageaanbod vertrekt te veel vanuit de behoefte van de jongere werkzoekende. De werkgever krijgt enkel voorwaarden opgelegd om van financiële voordelen te genieten. De ondersteuning en de belangen van KMO-werkgevers die graag een rol willen spelen in de activering van deze jongeren,  komen te weinig aan bod.  

Fiscale hervorming
De fiscale hervorming vertrekt van een sterk uitgangspunt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wonen én werken in Brussel aantrekkelijker wordt dan er enkel te werken. Het afschaffen van de agglomeratietaks en de gewestbelasting zijn dan op ‘t eerste gezicht zeer gunstig. Een verhoging van de onroerende voorheffing is dat al iets minder, want het verhoogt ook de lasten op bedrijfsgebouwen. Gelukkig voorziet men ook een verbetering van de fiscaliteit bij overdracht of schenking van een onderneming.

Rationalisering Brusselse overheden
De rationalisering van de Brusselse overheden wordt iets om naar uit te kijken. Op vlak van stedenbouw en economische ontwikkeling zijn de eerste stappen reeds gezet door de vorige regering. Op vlak van toerisme bieden de nieuwe bevoegdheden extra kansen, die in dit akkoord verder worden uitgebouwd. De nieuwe regering kiest voor een efficiënt en resultaatsgericht beleid, wat UNIZO en UCM toejuichen. Maar een belangrijke werf, die van de rationalisering van de tewerkstellingsdiensten, blijft onbesproken. Men gaat niet verder dan een ‘wens tot raadpleging’.