UNIZO en UCM leggen 5 prioriteiten voor de Brusselse ondernemers voor aan formateur Laurette Onkelinx

Het oprichten van een Brusselse Small Business Act, het verdubbelen van het budget voor het fiscale compensatiefonds, een loonlastenverlaging via de doelgroepenkorting, een kernversterkend beleid (o.a. door overkapping Kleine Ring en stopzetten commerciële luik NEO) en de multimodale bereikbaarheid zijn de 5 prioriteiten die UNIZO en UCM voor de Brusselse ondernemers vooropstellen. De organisaties, de belangrijkste vertegenwoordigers van de Brusselse zelfstandigen en KMO’s, stelden die vandaag voor aan formateur Laurette Onkelinx.  « Brussel moet een gunstige voedingsbodem zijn én blijven voor zelfstandigen en KMO’s. Zij zijn de belangrijkste motor van de Brusselse economie. De 5 prioriteiten die wij voorstellen, zijn noodzakelijk om die motor draaiende te houden », zeggen UNIZO en UCM .

In de eerste plaats moet het Gewest een Brusselse Small Business Act opstellen. Die moet elke nieuwe reglementering, steunmaatregel of dienstverlening onderwerpen aan een zogenaamde « KMO-vriendelijkheidstoets ». « Wat goed is voor de KMO’s en zelfstandigen, is meestal ook goed voor de grotere ondernemingen . Het omgekeerde is niet altijd het geval », zeggen UNIZO en UCM. Daarom vragen de organsiaties dat alle Brusselse overheidsdiensten, zoals Actiris, NetBrussel e.a. vertrekken van het ‘think small first’-principe.

Verdubbeling budget fiscale compensatiefonds Minimaal een verdubbeling van het budget voor het fiscale compensatiefonds geeft gemeenten de mogelijkheid om de pestbelastingen af te schaffen en de belastingdruk voor ondernemers te verlagen.  Het Gewest moet modelreglementen voorstellen en een verbod op nieuwe belastingen opleggen.

Doelgroepenkorting als tewerkstellingsmaatregel Het Brussels Gewest moet de overdracht van bevoegdheden gebruiken om het tewerkstellinsbeleid te rationaliseren. De doelgroepenkortingen moeten vooral ingezet worden ten gunste van de aanwerving van jongeren en voor de laagste lonen. De stedelijke industrie bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen, en vereist dus enkele beschermende maatregelen, op vlak van terreinen, vergunningsbeleid en loonlasten. UNIZO en UCM boden hun medewerking aan om van de Youth-Guarantee programma’s een succes te maken.

Kernversterkend beleid UNIZO en UCM kiezen voor een kernversterkend beleid dat de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komt en waar de verschillende functies van de stad, wonen-werken- winkelen, elkaar versterken. Dat kan er ook voor zorgen dat de pendelaars, die nu in Brussel werken, er misschien ook komen wonen.  De organisaties vragen om het commerciële luik van NEO stop te zetten en de budgetten te benutten voor structurele projecten in de binnenstad. UNIZO en UCM denken hierbij aan de ‘overkapping’ van de Kleine Ring tussen de Naamsepoort en de Louisapoort, of een geïntegreerd handelscomplex dat van de bestaande handel rond de Nieuwstraat en A. Maxlaan, het Zuidstation en tussen de Anspachlaan en het Muntplein, een topbestemming maakt.

Multimodale bereikbaarheid Mobiliteit is in Brussel een belangrijk aandachtspunt. UNIZO en UCM menen dat de bereikbaarheid, zowel met auto, bus, tram, metro, fiets als te voet, een belangrijke troef is voor elke wijk in Brussel. In plaats van een strijd te voeren tegen Koning auto moet het Gewest inzetten op de toegankelijkheid voor alle vervoersmodi. Vooral op vlak van parkeervoorzieningen zijn er meerdere ‘quick wins’ zoals het hanteren van vaste tarieven op zaterdag en ‘s avonds, de tarificatie per minuut, … . Ook moet het GEN-netwerk in en rond Brussel mét ééngemaakt tarief, operationeel worden. Het idee van de stadstol kan maar beter worden begraven, aldus de organisaties.