UNIZO-enquête bij 3.094 ondernemers: Acht op tien ondernemers wil geen Di Rupo II

  • 79 procent van de ondernemers stelt investeringen uit 
  • Afslanken overheidsapparaat op alle niveaus cruciaal

Acht op tien ondernemers wil geen tweede regering Di Rupo na de verkiezingen van volgend jaar. Dat blijkt uit een enquête van UNIZO bij 3.100 ondernemers. “De ondernemers zijn het beu en voelen zich door de federale regering geviseerd. Vakbonden en politici beseffen dat te weinig”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Als belangrijkste pijnpunten komen de hoge loonlasten, de hoge belastingdruk en de administratieve rompslomp naar boven. De overheid afslanken is volgens de ondernemers de topprioriteit voor de regering.  Opmerkelijk, ondernemers zijn verhoudingsgewijs veel negatiever tegenover ondernemersonvriendelijke fiscale maatregelen dan positief ten opzichte van ondernemersvriendelijke. “Ondernemers beschouwen de fiscale maatregelen als een aanslag op hun persoonlijk netto-inkomen. Zo sneeuwen negatieve maatregelen de positief bedoelde onder”, aldus UNIZO.

De ondernemersorganisatie ziet drie belangrijk aanbevelingen. In de eerste plaats een drastische loonlastenverlagingschok met minstens 5%. Daarnaast pleit UNIZO voor een charter tussen de inspectiediensten en ondernemers met duidelijke afspraken over procedures en de rechten en plichten van inspecteurs en ondernemers. Ten slotte wil UNIZO in geen geval nieuwe belastingverhogingen op KMO’s en zelfstandigen. “Nog specifieke lastenverhogingen op ondernemers zijn onaanvaardbaar. De overheid moet in eerste instantie besparen op de uitgaven”, aldus UNIZO. Het ondernemersvertrouwen op korte termijn herstellen, is volgens UNIZO cruciaal. “En dat doe je als politici niet met beloftes, maar met concrete maatregelen”, besluit UNIZO.

Ondernemers zijn uitgesproken negatief ten opzichte van wat zij als ondernemersonvriendelijke maatregelen beschouwen. Zo is 8 op 10 ontevreden tot zeer ontevreden ten opzichte van de monsterboete van 309% (op het niet aangegeven bedrag van een voordeel van alle aard bij incorrecte of onvolledige aangifte). Hetzelfde aantal is dat ook tegenover de verhoging van de belasting op het voordeel alle aard (bv. bedrijfswagens, inbreng woning), de verhoging van de belasting op de uitkering van het aanvullend pensioen, de wijzigingen in de BTW-reglementering (hogere boetes BTW, beperking aftrek,…) en de verhoging van de roerende voorheffing (liquidatieboni interesten en dividenden). Zes op tien is ontevreden tot zeer ontevreden over het dossier arbeiders-bedienden.

Positieve maatregelen minder positief gepercipieerd
Vier op tien is in meer of mindere mate tevreden over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Over het verhogen van de concurrentie op de energiemarkt is 37% van de ondernemers tevreden. 35% is dat over het optrekken van de pensioenleeftijd.  Daarnaast blijken de voorbije aanpassingen van de index voor bijna vier op tien ruim onvoldoende. Slechts drie op tien ondernemers is tevreden over de geplande lastenverlaging voor de lonen. Volgens UNIZO is de kennis van de ondernemersvriendelijke maatregelen zeer beperkt. Ook de communicatie vanuit de regering kan volgens UNIZO op dat vlak beter.

Fiscale maatregelen kost ondernemer 5.000 euro per jaar
UNIZO peilde eveneens naar de financiële impact van de fiscale maatregelen. Van de ondernemers die op die vraag antwoorden, schat bijna zes op tien de kosten op jaarbasis op meer dan 5.000 euro. Bij een kwart van de ondervraagden ligt de schatting tussen de 2.500 euro en de 5.000 euro. De wijziging van de berekening van alle aard op bedrijfswagens snoept volgens 8 op 10 ondernemers het meeste inkomen af. Op de tweede plaats komt de wijziging in aftrek van btw op bedrijfsmiddelen (75% van de respondenten).

Demotivatie en een onzekere toekomst
De fiscale wijzigingen brengen vier duidelijke  gevolgen met zich mee. Ten eerste geraken veel zelfstandige ondernemers gedemotiveerd (acht op tien). Een zelfde aantal kijkt aan tegen een onzekere toekomst. 79 procent van de ondernemers zegt hierdoor investeringen uit te stellen. En tot slot kampt 78% van de respondenten met een lagere rendabiliteit.

Lastenverlaging – charter inspectiediensten – geen belastingverhoging
UNIZO formuleert ook concrete aanbevelingen. De belangrijkste is een drastische lastenverlaging. Daartoe ziet UNIZO twee belangrijke hervormingen. Een eerste is een vermindering van de werkgeversbijdragen van minstens 5%. Een KMO-tarief van 20% in de vennootschapsbelasting, gekoppeld aan een vermindering van aftrekken en subsidies is een tweede.
UNIZO pleit verder voor een charter tussen fiscale en sociale inspectiediensten en ondernemers met duidelijke afspraken over procedures, rechten en plichten, en attitudes van inspecteurs en ondernemers. Ten slotte vraagt UNIZO om geen nieuwe belastingverhogingen in te voeren voor KMO’s en zelfstandigen.

Klik hier voor alle resultaten van de enquête.