UNIZO: 'Ervaringsbewijs integreren in een doordacht EVC-beleid'

  • Ervaringsbewijzen onvoldoende bekend. Sensibiliseren noodzakelijk
  • Warm water niet opnieuw uitvinden, maar integreren in EVC-beleid

“Het ervaringsbewijs is onvoldoende ingeburgerd, zowel bij werknemers als werkgevers. Nochtans is het een nuttig instrument om je competenties te bewijzen”, zegt UNIZO naar aanleiding van cijfers over het vorig jaar aantal uitgereikte ervaringsbewijzen die minister Muyters bekend maakte. Vorig jaar reikte de overheid 826 ervaringsbewijzen uit. Meer dan de 799 in 2011, maar minder dan de 886 in 2010 en de 990 in 2009. UNIZO vraagt de Vlaamse regering om de ervaringsbewijzen zeker mee te nemen in haar gepland geïntegreerd EVC-beleid (Elders Verworven Competenties) en zowel werknemers als werknemers te sensibiliseren.

Met een ervaringsbewijs kan een werknemer zijn competenties aantonen bij een (potentiële) werkgever. Anderzijds kan een werkgever via het ervaringsbewijs de aanwezige competenties in zijn bedrijf valideren. Tot hiertoe is het ervaringsbewijs volgens UNIZO “een ongeboren kind”. Te weinig bekend. Dat blijkt ook uit eerdere studies door GFK in opdracht van de SERV (Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen), waarin UNIZO vertegenwoordigd is. Ondanks een oproep van de sociale partners om het ervaringsbewijs meer bekend te maken, bleven communicatie-acties uit.

Op dit ogenblik werkt de Vlaamse Regering aan een geïntegreerd EVC-beleid. UNIZO vraagt het ervaringsbewijs mee te nemen in elk mogelijk traject. “We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden, maar bestaande, nuttige instrumenten valoriseren”, aldus nog UNIZO.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44