UNIZO: faillisementsverzekering flopt

  • UNIZO: Faillissementsverzekering flopt
  • Tot hiertoe slechts 20.935 van de 3,5 miljoen euro opgenomen, nog geen 100e. Administratieve rompslomp en onbekendheid oorzaken.

Sinds 1 oktober 2012 kunnen ook zelfstandigen die ongewild hun activiteiten moeten stopzetten of onderbreken en daardoor geen inkomen meer hebben een beroep doen op de faillissementsverzekering. Het gaat bijvoorbeeld over een brand, een natuurramp of een beroepsziekte. Ook de aanvraagtermijn voor de faillissementsverzekering versoepelde. Alles samen voorzag de regering 3,5 miljoen euro. “Maar tot hiertoe is slechts 20.935 euro opgesoupeerd, dat is nog geen honderdste van het totaalbedrag”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Volgens de ondernemersorganisatie ligt de onbekendheid bij ondernemers zeker mee aan de basis. UNIZO vraagt om ondernemers te sensibiliseren.

De administratieve rompslomp waar ondernemers door, is eveneens een reden. Zo moet een zelfstandige eerst een attest van de RVA voorleggen waaruit blijkt dat hij geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Pas daarna krijgt hij een faillissementsuitkering. Alles samen duurt dat 2 tot 3 maanden. “En dat paperassenwerk komt bovenop de andere zorgen waarmee de zelfstandige op dat moment kampt, zoals de onzekerheid over zijn toekomst, zijn job en zijn financiële toestand”, aldus UNIZO. Daarnaast is onwetendheid volgens de ondernemersorganisatie eveneens een reden voor het lage “succes” van de maatregel. UNIZO dringt aan op een drastische vereenvoudiging en verduidelijking van de maatregel. Zo stelt de ondernemersorganisatie voor om de faillissementsverzekering om te vormen tot een overbruggingsverzekering. Daarnaast vraagt UNIZO om de verzekering automatisch toe te kennen en eventueel nadien aan te passen. “Niet de zelfstandige zelf, maar wel de overheid moet uitzoeken op welke regeling iemand recht heeft”, besluit UNIZO.

De omvorming tot een overbruggingsverzekering zou moeten uiteenvallen in twee luiken. Enerzijds de zelfstandige die een faillissement meemaakt of een collectieve schuldenregeling ondergaat. Anderzijds de zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten stopzetten door externe oorzaken, met uitzondering van medische redenen. Het aantal maanden waarin ze een overbruggingsverzekering krijgen, zal afhankelijk zijn van het aantal jaren dat ze daarvoor zelfstandige zijn geweest, met een maximum periode van betaling van 12 maanden. Volgens UNIZO moet de hervormde overbruggingsuitkering ook automatisch toegekend worden als de zelfstandige aan de voorwaarden voldoet en een aanvraag indient. Ook al heeft hij op dat moment recht op een uitkering in een ander stelsel (vb. werkloosheid). Volgens UNIZO moeten de verschillende overheidsdiensten in dat geval de rekening maar onder elkaar vereffenen.