UNIZO: Faillissementen blijven records breken

  • Karel Van Eetvelt: bedrijven worden versmacht door torenhoge belastingdruk en loonkost
  • Beschikbare middelen voor faillissementsbegeleiding nu investeren

Nooit eerder waren er zoveel faillissementen in een februarimaand. Dat blijkt uit de cijfers die Graydon net bekendmaakte. Het aantal falingen in Vlaanderen is dit jaar met 14% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bovendien steeg het aantal verloren jobs ten gevolge van die faillissementen met 54%. Dit betekent dat het grotere ondernemingen zijn die over de kop gaan. Doorgaans beschikken die over meer buffers waardoor ze langer tegen de crisis kunnen. Nu komt het water ook hen aan de lippen te staan. Uit de cijfers van Graydon blijkt verder dat het vooral de bouwnijverheid (43% stijging) en de kleinhandel (36%) zijn die worden getroffen.

UNIZO gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt: “als de beleidsmakers nu geen actie nemen doen ze het nooit”. De ondernemersorganisatie wijst vooral op de torenhoge kosten waarmee ondernemers in dit land worden geconfronteerd. Dat wordt bevestigd door de resultaten van een recente UNIZO-ondernemersbevraging. Daarin geeft 80% van de ondernemers aan dat de belastingdruk in dit land veel te hoog is. Ook de hoge loonkost moet dringend worden weggewerkt. 76% van de ondernemers wil die aanpakken via een drastische verlaging van de overheidsuitgaven. Zondag organiseert UNIZO een ondernemersparlement waar 333 ondernemers zich zullen uitspreken over noodzakelijke grondige hervormingen. UNIZO-topman Karel Van Eetvelt legt die voorstellen voor aan de voorzitters van de meerderheidspartijen van de federale en Vlaamse regering.

Vandaag tekende UNIZO trouwens in op de oproep faillissementspreventie die minister-president Peeters eerder lanceerde. De ondernemersorganisatie juicht de 5 miljoen euro die de Vlaamse regering hiervoor vrijmaakt toe. Toch wijst ze erop dat de middelen snel op het terrein moeten geïnvesteerd worden. Het is immers 5 na 12.

Tot slot moet ook de faillissementsuitkering worden vereenvoudigd. In 2012 gingen 10.486 ondernemers failliet. Daarvan vroegen slechts 1.246 een uitkering aan en werden uiteindelijk 717 dossiers goedgekeurd. UNIZO wil dat de drempel voor aanvraag wordt verlaagd en de procedure wordt vereenvoudigd.

Nadere info over dit persbericht:

Woordvoerder a.i. Axel Ronse - 0484/63 44 96 - Twitter: @axelronse - @KarelVanEetvelt