UNIZO gedagvaard door reclameronselaar XL Media wegens laster: "UNIZO blijft strijden tegen malafide praktijken"  

Twee weken geleden dagvaardde reclameronselaar XL Media UNIZO in kort geding wegens 'lasterlijke praktijken'. Het bedrijf eist de onmiddellijke stopzetting van elke communicatie over XL Media. De zaak is nu hangende bij de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. "Deze dagvaarding toont alleen maar aan dat wij effectief strijden tegen malafide praktijken van reclameronselaars en we dicht bij ons einddoel zijn. We laten ons niet afschrikken en blijven reageren tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie", klinkt het bij UNIZO. XL Media geeft zich al jaren uit als bedrijvengids in opdracht van gemeentes om ondernemers zo een betalende advertentie te ontlokken. Bij de FOD Economie staat XL Media op de zwarte lijst, UNIZO stelde zich al eerder burgerlijke partij om een strafonderzoek af te dwingen.

Ook de rechtbank van Koophandel Hasselt erkende dat XL Media oneerlijke handelspraktijken hanteert. Eerder dit jaar dagvaardde XL Media ondernemers voor de rechtbank omdat ze hun facturen niet betaalden. "De wereld op zijn kop", noemde UNIZO dit toen. UNIZO blijft er alles aan doen om ondernemers voor het bedrijf te waarschuwen. Zo organiseerde ze vorige maand nog een infosessie over welke stappen ondernemers kunnen zetten als ze door XL Media - of het verwante GSC - gedupeerd zijn. Ondernemers met vragen over reclameronselaars kunnen, ondanks de dagvaarding, nog altijd terecht bij het UNIZO Service Center op het nummer 078 35 39 39.

UNIZO raadt ondernemers aan om niet zomaar een document te ondertekenen wanneer ze een reclameronselaar hen benadert. Wie toch gedupeerd is, reageert best (betwist de factuur) en betaalt onder geen beding.

Europese aanpak noodzakelijk
UNIZO dringt al langer aan op een grensoverschrijdende aanpak. Het probleem van reclameronselaars blijft niet tot België beperkt. Daarom steunt de organisatie het voorstel van de Europese Commissie voor meer samenwerking in de bestrijding van malafide reclameronselaars via een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de lidstaten.

België: verstrengde wet
Mede dankzij tussenkomst van UNIZO kwam er in 2011 een verstrengde wet die ervoor zorgt dat malafide reclameronselaars streng bestraft worden met forse geldboetes. De verstrengde wet legt vast dat de aankondiging in het vet en in het grootste lettertype, de duur en de totale prijs van het aangeboden contract moet weergeven. De sanctie die volgt bij het niet respecteren van deze wet loopt op tot 10.000 euro. Het komt er tot op vandaag wel op aan de strengere wetgeving toe te passen, de klachten ernstig te nemen, te vervolgen en passend en snel te bestraffen.