UNIZO Gemeenteradar licht gemeentes door op vlak van dienstverlening aan ondernemers

“Een goede dienstverlening is voor ondernemers één van de topprioriteiten voor een ondernemersvriendelijke of aantrekkelijke stad of gemeente. Voor gemeentebesturen is het dan ook interessant te weten hoe ondernemers de kwaliteit van de dienstverlening percipiëren”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Daarom ontwikkelde UNIZO de Gemeenteradar. Samen met lokale ondernemers en UNIZO kunnen gemeentebesturen via de Gemeenteradar hun dienstverlening gratis en online laten doorlichten om zo te ontdekken waar er verbetering mogelijk is. Gemeentes die deelnemen, ontvangen in naam van de betrokken lokale ondernemers een aanmoedigingslabel. Riemst is de eerste gemeente die voor de Gemeenteradar intekende. Meer info: www.gemeenteradar.be.

Enkele jaren geleden testte UNIZO de dienstverlening van gemeentes en steden al uit via een mystery shopper. Nu is er dus de Gemeenteradar, een doorlichting die bestaat uit vijf onderdelen: een analyse van de ondernemersvriendelijkheid van de dienstverlening, een beoordeling van de dienstverlening aan ondernemers, een case, een beknopte websiteanalyse en een enquête voor lokale ondernemers. De doorlichting mondt uit in een rapport met actiepunten. Een lokale stuurgroep  implementeert de actiepunten in de stad of gemeente. De stuurgroep bestaat uit gemeentefunctionarissen, lokale ondernemers en UNIZO-specialisten

Riemst tekent als eerste in
De gemeente Riemst werkt op dit ogenblik volop aan een nieuw beleidsplan lokale economie. “De stem van de ondernemers is hierin cruciaal”, zegt de bevoegde schepen Guy Kersten. “De gemeenteradar leek ons hét middel om die stem op een eenvoudige en snelle manier te horen en om de pijnpunten bloot te leggen. Zo kunnen we de ondernemers in de toekomst nog beter van dienst zijn”, besluit Kersten.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44