UNIZO, Graydon en UCM n.a.v. voorstelling Startersatlas 2014: aantal starters blijft dalen. Nood aan maatregelen om aantal starters en dus welvaart op peil te houden

UNIZO, UCM en Graydon presenteren vandaag om 10.00u de Startersatlas editie 2014. De Startersatlas brengt jaarlijks het “nieuw bloed” in ondernemers land in kaart en is dus een belangrijke graadmeter voor onze economie, onze welvaart én onze samenleving. Uit de Startersatlas blijkt dat het aantal starters in 2013 daalde met 6,5%. In Vlaanderen waren er 8,3 % minder starters, in Wallonië 7,1% en in Brussel 3%. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 tellen we momenteel 6,94% minder starters. De effectieve daling zal vermoedelijk beperkt blijven tot 2,2% (t.o.v. eerste kwartaal 2013). Wat de provincies betreft, is de daling het grootst in West-Vlaanderen (-14%) en in Namen (-13%). Vooral de forse daling van het aantal opgestarte eenmanszaken (-8,8%) en van het aantal vrouwelijke zelfstandigen die een eigen zaak beginnen (-18,1%) valt op. In de dienstensectoren (40%), de bouw (11,6%) en de detailhandel (11%) werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht. UNIZO, UCM en Graydon doen een aantal aanbevelingen aan de politiek om het aantal starters weer op te krikken.

Aantal opgerichte ondernemingen in  2013

In 2013 werden in totaal 67.938 ondernemingen opgericht. Dat zijn er 4.705 minder dan in 2012. In Vlaanderen werden er 36.415 nieuwe ondernemingen opgericht, tegen 39.726 in 2012. In Wallonië bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen in 2013 18.891, tegen 20.332 in 2012. In Brussel tenslotte werden er in 2013 9.776 nieuwe ondernemingen opgericht, tegen 10.081 in 2012.

In de volgende sectoren werden de meeste ondernemingen opgericht:

Adviesbureaus bedrijfsbeheer:

2.827 Detailhandel (niet in winkels, excl. markten), 1.770 Draadloze telecommunicatie, 1.675 Eetgelegenheden met beperkte bediening,1.570 Holdings, 1.444 Cafés en bars, 1.335 Schoonheidsverzorging

Ook eerste kwartaal 2014 toont daling van het aantal starters

Tijdens het eerste kwartaal van 2014 zullen er naar verwacht 18.000 nieuwe ondernemingen opgericht zijn, dat is 2,2% minder dan in het eerste kwartaal van 2012 (18.408).

Overlevingskansen opgerichte ondernemingen

70% van de starters overleeft de eerste 5 jaar. In Vlaanderen bedraagt het percentage 71%, in Wallonië 65%. De sectoren met de hoogste overlevingskansen zijn die van de financiële diensten, de medische beroepen en de agro-industrie. De laagste overlevingskansen heeft een onderneming uit de horeca, het transport en de logistiek, de handelsbemiddeling en de IT.

Ondernemers creëren jobs, jobs, jobs

Dat ondernemers onontbeerlijk zijn voor de welvaart en dus het welzijn in en van onze samenleving, bewijst het feit dat 11,7% van de starters binnen het jaar personeel in dienst hebben. Van de ondernemingen die 5 jaar geleden werden opgericht en die nu nog bestaan, hebben 18,8% personeel in dienst.

Aanbevelingen inzake maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap

UNIZO en UCM vragen in de eerste plaats dat de overheden investeren in een verbetering van het ondernemersklimaat.  Uit de GEM-cijfers (Global Entrepreneurship Monitor) blijkt dat 50% van de jongeren tussen 18-34 jaar die opportuniteiten zien als zelfstandig ondernemer, vrezen niet te zullen slagen. In Nederland bijvoorbeeld bedraagt dit percentage slechts 36%. De TEA (Total Entrepreneurial Activity) bedraagt in België ook slechts 5,2% (en in Vlaanderen zelfs slechts 2,8%!), tegenover 10,3% in Nederland.

Hiervoor zijn een aantal maatregelen nodig. In de eerste plaats blijft een verdere verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen een absolute prioriteit. Nog al te vaak weerhoudt het beperktere sociaal statuut mensen om te starten als zelfstandige ondernemer. Net als het summiere vangnet in geval van faillissement.

Daarnaast moet de Win-winlening ook in Brussel en Wallonië worden ingevoerd. In Vlaanderen heeft de Win-winlening haar nut bewezen en kan ze als inspiratie dienen voor een Brusselse en Waalse variant.

Tenslotte moeten al de overheden, van de federale tot de lokale, blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging. Het probleem is niet het aantal dagen dat nodig is om een nieuwe onderneming op te richten, maar wel het voldoen van of aan alle andere reglementeringen, voorwaarden voor vergunningen, enz…

Voor de documenten, klik op onderstaande links:

Startersatlas

Presentatie