UNIZO: 'Jobstudenten vangen pieken op en vullen vaste werknemers aan, maar verdringen vaste werknemers niet'

  • Meer bekendheid, versoepeling en verwitting studentenarbeid en hogere kosten studeren oorzaken toename aantal jobstudenten en - vacatures
  • UNIZO kiest jaarlijks de ‘Jobstudent van het Jaar’

“Ondernemingen snakken naar vlot inzetbare medewerkers om pieken op te vangen of als aanvulling op de vaste medewerkers. Jobstudenten zijn daar perfect voor. Maar in geen geval verdringen jobstudenten die vaste werknemers”, repliceert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de in die zin geopperde kritiek van de socialistische vakbond in Vacature. Studentenarbeid neemt inderdaad toe en ook het aantal vacatures voor studentenarbeid is gestegen. Maar die stijging valt volgens UNIZO logisch te verklaren. In de eerste plaats kunnen studenten sinds 2012 doorheen het jaar 50 dagen onder het studentenstatuut werken. “Die versoepeling was ook noodzakelijk om te voldoen aan de noden van een moderne arbeidsmark. Nu maken meer studenten én werkgevers er ook gebruik van”, aldus UNIZO. Daarnaast voerde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) doorgedreven informatiecampagnes via radio, televisie, kranten en sociale media om zowel werkgevers als potentiële jobstudenten over de nieuwe regeling te sensibiliseren met een stijging van het aantal jobstudenten en –vacatures als gevolg.

Daarnaast wijst UNIZO erop dat dankzij de versoepeling studenten minder ‘in het zwart’ werken’. “De kost op studentenarbeid verhogen, zou dit effect compleet teniet doen. Bovendien is het lang niet gezegd dat duurdere studentenarbeid dan ook de vaste werknemers ten goede zou komen”, zegt UNIZO. Ten slotte lopen de kosten om te studeren steeds hoger op, waardoor studenten meer dan vroeger bijklussen om bijvoorbeeld hun kot of studiekosten te kunnen financieren.  UNIZO pleit ervoor om de evaluatie van de studentenarbeid door de Nationale Arbeidsraad af te wachten, alvorens “paniek te zaaien onder de vele jobstudenten, werknemers en hun werkgevers vlak voor de zomer”.

UNIZO wil ondernemers ook informeren over de reglementering over de lonen, de overeenkomsten en andere reglementeringen of afspraken in het kader van studentenarbeid.  Jaarlijks kiest UNIZO ook ‘De Jobstudent van het Jaar’ omdat “jobstudenten een belangrijke hulp en meerwaarde bieden aan werkgevers”. Via deze wedstrijd wil UNIZO  ook het ondernemerschap van jonge enthousiastelingen binnen het bedrijfsleven extra stimuleren. Voor de provinciale en nationale winnaars zijn er mooie (geld)prijzen. Meer info over reglementering rond studentenarbeid en de wedstrijd via  www.jobstudentvanhetjaar.be

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44