UNIZO KMO Barometer: Hoogste ondernemersvertrouwen in 3 jaar tijd

Verwachte werkvolume, rendabiliteit en tewerkstelling zakken daarentegen

De KMO Barometer, de driemaandelijkse conjunctuurpeiling van UNIZO, staat op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Afgelopen kwartaal strandde die op 99,2 punten, wel nog altijd onder de "gezonde" grens van 100 punten. "Het ondernemersvertrouwen stijgt voor het tweede kwartaal op rij. De tendens blijft positief en dat is goed nieuws. Het is een teken van - voorzichtig -  herstel", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Toch gaat het niet over de volledige lijn in de positieve richting. Zo zakken drie deelindexen in de KMO Barometer ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat is het geval bij het verwachte werkvolume (-1,1 punten), de verwachte rendabiliteit (-0,1 punt) en de verwachte tewerkstelling (-0,1 punt). UNIZO benadrukt dat de minder goede verwachtingen voor het komende kwartaal vooral wijzen op de mindere activiteit tijdens de zomermaanden, eerder dan een verslechtering van de conjunctuur, al "helpen de hoge loonkosten in ons land natuurlijk niet".

De UNIZO KMO-barometer is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse KMO. Waarden boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur. De huidige KMO-Barometer werd afgenomen van 20 mei tot 3 juni. In totaal voltooiden 925 ondernemers de KMO-Barometer bevraging.

Economische activiteit
De index die de economische activiteit meet bij de Vlaamse KMO’s stijgt met 1,2 punten tot een niveau van 100,8 punten. De index komt daarmee boven de grens van 100 punten en staat op het hoogste niveau sinds drie jaar. 32% van de ondernemers neemt een stijging van de activiteiten waar, 42% een status quo en 26% een daling. De verwachtingen inzake werkvolume voor het volgende kwartaal dalen met 1,1 punt. Vandaag komt de index op een niveau van 101,2 punten, het tweede hoogste niveau van de 10 deelindexen. 29% van de ondernemers verwacht meer werk voor het komende kwartaal. 51% van de ondernemers voorziet een status quo en 20% verwacht een daling van het werkvolume.

Financiële situatie
De deelindex die de rendabiliteit van de KMO’s meet, stijgt met 1,2 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en komt zo tot op een niveau van 99,2 punten. De rendabiliteitspositie van de KMO’s blijft dus nog net onder de gezonde grens van 100 punten. 23% van de ondernemers geeft aan dat hun rendabiliteitspositie is verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal. 49% ervaart een status quo en 28% ervaart een achteruitgang van de rendabiliteit.De deelindex die de toekomstige verwachtingen inzake rendabiliteit meet daalt met 0,1 punt tot een niveau van 100,8 punten. Vandaag geeft 28% van de ondernemers aan dat ze een verbetering van de rendabiliteit verwachten het komende kwartaal. 50% verwacht een status quo en 22% verwacht een verslechtering van de rendabiliteit.

Tewerkstelling
De deelindex tewerkstelling stijgt met 0,4 punten tot een niveau van 99,3 punten. 14% van de ondernemers stelt dit kwartaal minder mensen te werk ten opzichte van het vorige kwartaal, 10% heeft mensen aangeworven. Ruim drie kwart van de ondernemers houdt het personeelsbestand stabiel. De deelindex die de toekomstige tewerkstelling meet daalt met 0,1 punt tot een niveau van 99,8 punten. 16% van de ondernemers verwacht het komende kwartaal mensen te moeten ontslaan, 15% verwacht mensen aan te werven en 69% van de ondernemers verwacht dat het personeelbestand stabiel blijft het komende kwartaal.

Problematische betalingen en concurrentie
30% van de ondernemers geeft aan meer last te hebben van problematische betalingen. De deelindex stijgt met 0,3 punten tot een niveau van 95,9 punten. Sinds eind 2012 is de deelindex bijna onafgebroken gestegen. Toen haalde de index een waarde van 93,3 punten.De index die het algemene concurrentiegevoel meet stijgt met 0,2 punten tot een niveau van 93 punten. 41% van de ondernemers zegt meer concurrentiedruk te ervaren ten opzichte van het vorige kwartaal. De deelindex noteerde voor het laatst boven de grens van 100 punten tijdens het derde kwartaal van 2006.

Tevredenheid economie en eigen onderneming
De tevredenheid over de algemene economische toestand stijgt met 0,8 punten tot een niveau van 94,5 punten. De blijft de index nog steeds ver onder de 100 punten zitten. De laatste keer dat de deelindex boven 100 punten kwam, was tijdens het eerste kwartaal van 2008 en dus nog net voor het uitbreken van de financiële crisis. 46% van de ondernemers geeft aan ontevreden te zijn over de algemene toestand van de economie. 15% van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de algemene toestand en 38% van de ondernemers is neutraal. Het cijfer dat de tevredenheid over de eigen onderneming weergeeft stijgt met 0,4 punten tot een niveau van 102,3 punten. 43% van de ondernemers is tevreden over de gang van zaken in het eigen bedrijf. 28% is neutraal en 29% is ontevreden.