UNIZO KMO Barometer: Ondernemersvertrouwen al 2 jaar lang negatief

  • 1 op 5 denkt personeelsleden te moeten ontslaan
  • 1 op 3 verwacht daling van werkvolume
  • 7 op 10 negatief over algemene economische situatie

“Het vertrouwen van KMO’s in de huidige economie zit duidelijk in een diep dal. En er lijkt geen beterschap in zicht”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op de resultaten van de UNIZO KMO Barometer, de driemaandelijkse conjunctuurindex voor de KMO’s. Aan de bevraging namen 920 ondernemers deel. Het KMO-vertrouwen in de economie daalt met 0,2 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en strandt op 96,9 punten. De KMO Barometer klokt nu al twee jaar op rij onafgebroken af onder de gezonde grens van 100 punten. Eén op zes KMO’s stelt minder personeelsleden te werk in vergelijking met het vorige kwartaal. Eén op vijf verwacht in het komende kwartaal ook mensen te moeten ontslaan. Twee op vijf ervaart meer concurrentiedruk dan in het vorige kwartaal, drie op tien voorspelt een verslechtering van zijn of haar financiële situatie. Bijna één op drie staat een daling van het werkvolume te wachten.

Zeven op tien ondernemers, ten slotte, is ontevreden over de algemene toestand van de economie. “Altijd negatief zijn, werkt op den duur averechts. Maar de cijfers liegen niet. Het gaat niet goed. Onze economie snakt naar herstelmaatregelen, onze ondernemers naar vertrouwen”, aldus UNIZO. De ondernemersorganisatie benadrukt dat dit “niet met woorden, maar met daden” dient te gebeuren. UNIZO dringt er bij de begrotingsonderhandelaars op aan om geen nieuwe belastingmaatregelen te nemen. Een groot overheidsbeslag remt de groei, de overheidsfinanciën verstandig saneren niet. Uiteraard is ook het wegwerken van de bestaande concurrentiehandicap cruciaal. Voor UNIZO is een bijkomende drastische loonlastenverlaging van 5% noodzakelijk om de concurrentiekracht van onze ondernemers te versterken. Ten slotte pleit de organisatie voor een eenvoudiger en rechtvaardiger KMO-vennootschapsbelasting van maximum 20%.

KMO-vertrouwen in de economie daalt opnieuw en komt uit op 96,9 punten. Dit is een daling met 0,2 punten ten opzichte van het vorige kwartaal. De KMO-Barometer blijft onder de gezonde grens van 100 punten en dit ondertussen onafgebroken tijdens de voorbije twee jaar. Het vertrouwen van de KMO’s in de economische situatie blijft dus duidelijk negatief. Ook de verwachtingen voor komende kwartaal zijn negatief.

Werkvolume en tewerkstelling
Vandaag zegt ruim 28% van de ondernemers minder werk te verwachten ten opzichte van het huidige kwartaal. Tijdens het vorige kwartaal lag dit aandeel nog op 26%. 24% van de ondernemers geeft aan meer werk te verwachten voor het komende kwartaal, ten opzichte van 31% tijdens het vorige kwartaal. De verwachting inzake het werkvolume daalt in deze KMO Barometer met 1,6 punten. 20% van de ondernemers verwacht het komende kwartaal mensen te moeten ontslaan,15% van de ondernemers stelt dit kwartaal minder mensen te werk ten opzichte van het vorige kwartaal.
 
Economische activiteit
32% van de ondernemers verwacht een verslechtering van de financiële situatie voor het komende kwartaal. 42% van de ondernemers zegt meer concurrentiedruk te ervaren ten opzichte van het vorige kwartaal. De deelindex voor de toekomstige financiële situatie daalt met 1,5 punten.

Tevredenheid over algemene situatie en het eigen bedrijf
De laatste keer dat de deelindex boven 100 punten kwam, was tijdens het eerste kwartaal van 2008 en dus nog net voor het uitbreken van de financiële crisis. Bijna 70% van de ondernemers geeft aan ontevreden te zijn over de algemene toestand van de economie. Slechts 5% van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over de algemene toestand van de economie. 32% van de ondernemers is ontevreden over de toestand in de eigen onderneming. 31% van de ondernemers is wel tevreden over de algemene toestand van de eigen onderneming. Wel sterke daling tegenover vorig kwartaal, waar dat nog 37% was. De verwachtingen omtrent de tevredenheid daalt met 1,4 punten.

Nadere info over dit persbericht:
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44