UNIZO lanceert adviesgids over ontslag naar aanleiding van inwerkingtreding CAO motivering ontslag

UNIZO lanceert vandaag een adviesgids over ontslag. Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de CAO rond de motivering van ontslag. De adviesgids - die het werk is van de Studiedienst van UNIZO, ADMB en het advocatenkantoor Stappers, Eliaerts & Thiers - schetst alle veranderingen inzake ontslag naar aanleiding van de uitrol van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienen. De adviesgids is dus een must voor ondernemers. Hij kan gedownload of besteld worden op de website van UNIZO: https://www.unizo.be/publicaties/pockets-en-gidsen/ontslag-0.

De collectieve arbeidsovereenkomst rond de motivering van het ontslag is vandaag, 1 april 2014, in werking getreden. Dit is de voorlopig laatste stap in de uitrol van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Sinds 1 januari 2014 is er aan het ontslagrecht heel wat veranderd.

Er zijn nieuwe regels rond de berekening van de opzegtermijn en de opzegvergoeding, de proeftijd is verdwenen, de verplichting om outplacement aan te bieden is verbreed, het sollicitatieverlof is aangepast, de motieven voor ontslag moeten worden meegedeeld op vraag van de werknemer en in geval van kennelijk onredelijk ontslag kan een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn. De impact van al deze nieuwe regels op de ondernemingen is groot. Niet alleen op het vlak van ontslag, maar ook op het vlak van het aanwervingsbeleid en het dagdagelijkse personeelsbeleid.

Thema: Personeel